Bridgen in Pendrecht

Bridgeclub “Pendrecht” Secretariaat: Ria Meijer, Kleine Kreek 63, 3079 CE Rotterdam. Schrijft: Geachte heer/mevrouw, Wilt u zo vriendelijk zijn het onderstaand persberichtje kosteloos in uw activiteitenkalender op te nemen. Mijn hartelijke dank, Th.J.J. Bezem, voorzitter Bridgeclub “Pendrecht”. Natuurlijk doet Vitaal Pendrecht dat.
Bridgen in Pendrecht

Elke donderdagmiddag van 1 tot 4 uur wordt er gebridged in het wijkgebouw de Middelburgt, Plein 1953, Pendrecht.

De Bridgeclub “Pendrecht” kan weer nieuwe leden mee laten spelen.

Heeft u interesse en wilt u eens komen kijken, dan bent u van harte welkom.

Informatie over de vereniging bij: de heer Th. Bezem, telefoon 06-49692974