Burendag op 23, 24 en 25 september

Opzoomer Mee schrijft het volgende:

Hallo,

Op 23, 24 en 25 september is het weer nationale Burendag. Het Oranjefonds stelt maximaal 500 € beschikbaar voor organisaties en bewoners die op een van die dagen activiteiten organiseren. Het moet daarbij gaan om activiteiten met een ‘doe-gehalte’ (samen klussen, samen spelen etc.) Op de website van het Oranjefonds (www.oranjefonds.nl) kun je precies zien wat het doel van de Burendag is. In de 2 aanvraagformulieren en hieronder staan de voorwaarden ook opgenomen. Het leek me handig om jullie hierop de attenderen voor het geval jullie toch al iets wilden organiseren op een van deze dagen.

Met vriendelijke groet,

Jurgen

Voorwaarden in het kort

(De complete voorwaarden en richtlijnen staan op het aanvraagformulier.)

De bijdragen van het Oranje Fonds zijn bestemd voor activiteiten die:

· in de buurt en op 23, 24 of 25 september 2011 plaatsvinden
· een actief element bevatten, enkel gezellig samenzijn is niet voldoende.

Verder geldt dat vergoeding alleen mogelijk is voor:

· materiaalkosten (zoals verf, planten, speeltoestellen etc) die bestemd zijn voor de buurt, NIET voor een individueel huis
· huur van gereedschap, meubilair of andere materialen, NIET voor de aanschaf.

Uitgesloten voor vergoeding zijn:

· kosten voor eten en drinken,
· aanschaf van verkeersmaatjes,
· corsowagens/ praalwagens,
· honoraria van artiesten,
· workshopleiders en andere betaalde krachten.