Burgertop Duizend op Zuid

Op zaterdag 26 januari 2013 vindt in Ahoy een grote bijeenkomst plaats over de toekomst van Rotterdam Zuid. De deuren openen om 12:00 uur en sluiten weer om 17:00 uur.
De ambitie van de Burgertop op Zuid is om op zaterdag 26 januari met 1000 Zuiderlingen in gesprek te gaan over de thema’s school en werk.

Persoonlijke uitnodiging
In de eerste week van januari ontvingen 10 duizend inwoners van Rotterdam Zuid een persoonlijke uitnodiging van burgemeester Aboutaleb om deel te nemen aan de Burgertop. De genodigden zijn willekeurig geselecteerd en mogen allemaal iemand meenemen. Hiermee komt een goede dwarsdoorsnede van Zuid aan tafel. De Burgertop Duizend op Zuid is een initiatief van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ).

Fysiek en online on gesprek
Ambitie is op 26 januari duizend inwoners van Zuid samen met elkaar en met de partners op Zuid in gesprek te laten gaan. Dit gebeurt fysiek in Ahoy en online via www.duizendopzuid.nl

Mensen die geen persoonlijke uitnodiging hebben gekregen, kunnen zich via deze website aanmelden voor de online discussie op 26 januari.

Verbetering
Het idee van een burgertop is ontstaan in België en wordt 26 januari voor het eerst in Nederland toegepast. Het vernieuwende van het evenement is de omvang en de manier waarop de deelnemers geselecteerd worden: volledig willekeurig. De overtuiging is dat vernieuwing en verbetering op Zuid vanuit de bewoners en ondernemers zelf komen.

Praktische oplossingen
Burgemeester Aboutaleb opent de bijeenkomst samen met minister Blok van Wonen. In kleine groepen en aan de hand van prikkelende stellingen gaan de deelnemers 26 januari in gesprek in Ahoy. Doel is om praktische oplossingen en ideeën te formuleren voor de problemen op Zuid. Daarnaast vinden de partners van het NPRZ het belangrijk om te vernemen of hun koers aansluit bij de wensen en zorgen van de inwoners van Zuid.

Nationaal Programma
De partners van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid nemen het initiatief tot de burgertop. Rijk, gemeente Rotterdam, deelgemeenten, woningcorporaties, bewoners, zorgpartners, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen hebben zich verenigd in het nationaal programma.