Buurt Bestuurt kwam opnieuw bij elkaar

Op de agenda van het buurtcomité BuurtBestuurt Sliedrechtbuurt stonden de drie prioriteiten van de vorige bijeenkomst:

1. Betere speelgelegenheden in de wijk. Op de bijeenkomst van 9-12-2013 bleek er nog geen activiteit extra te hebben plaatsgevonden. Het punt werd doorgeschoven naar volgende bijeenkomst.

2. Verbeteren/opzetten communicatietraject naar de bewoners ook voor de bewoners die niet in bezit zijn van mobiele telefoon, internet etc. 9-12-2013: Nog geen activiteit plaatsgevonden. Verschoven naar volgende bijeenkomst.

3. Verkeersveiligheid en vooral het snelle rijden op 30 kilometerstraten in de wijk. Op 9 december heeft Rick Timmer uitleg gegeven over de te nemen verkeersacties op de Charloisse Lagedijk. Op 19 december wordt door Veilig Verkeer Nederland (VVN) het Buurtlabel Veilig Verkeer uitgereikt. Ook wordt er op die avond een intentieverklaring ondertekend waarin alle partijen beloven zich de komende tijd in te zullen gaan zetten om de buurt verkeersveiliger te maken.
Het is zinvol ook de Krabbendijkestraat m.n. ter hoogte van de scholen in een latere fase hierin mee te nemen. VVN gaat binnenkort schouwen rond de scholen om te bezien waar gevaarlijke situaties zijn. Veel bewoners gaven aan niet te weten dat de gehele Sliedrechtbuurt 30 km-zone is.

Er zijn bedrijven die informatie geven over “dode hoek”. Wanneer iemand constateert dat een RET-bus te hard rijdt dan kan daar melding over gedaan worden bij Marco van Es (RET), telf. 010 4476717. Let wel op welk nummer op de bus staat, datum en tijdstip. De rode hekken (bij oversteek) zijn gevaarlijk, kinderen klimmen via de gaten door het hek of klimmen op het hek. Binnenkort verschijnt er een oproep dat mensen zich aan kunnen melden voor een opleiding verkeersbrigadier en kunnen nog verder doorgaan tot verkeersregelaar.
Door de vele bezoekers aan Aldi ontstaan er vaak onveilige situaties. Rick Timmer zal een brief opstellen gericht aan Aldi en voorzien van handtekeningen bewoners.
Op het fietspad aan de Slinge wordt vaak in tegenovergestelde richting gereden terwijl je de fietsers niet van die kant verwacht; levert soms gevaarlijke situaties op. Toezicht en Handhaving zal extra aandacht geven aan: – tegengestelde richting fietsen en fietsen op Plein 1953 – fout parkeren/stilstaan bij scholen aan de Krabbendijkestraat

Er was nog een 4e punt opgevoerd de vorige keer. Zwerfvuil. Aanpakken zwerfvuil. Op 1 bewoner na gaven zich geen extra deelnemers op aan de bewonersgroep die hieraan gaan werken. Meer actieve bewoners gezocht, dus!
9-12-2013: Tijdens de bijeenkomst hebben zich 3 nieuwe bewoners aangemeld deel te nemen aan de actie zwerfvuil. PIT010 zal helpen met het opzetten van een actie.