BuurtBestuurt vergaderde

Gisterenavond vond er een bijeenkomst van BuurtBestuurt Sliedrechtbuurt plaats.

Bij BuurtBestuurt stellen bewoners een aantal prioriteiten vast waar de komende maanden aan gewerkt gaat worden. Vervolgens wordt gekeken wat het opgeleverd heeft en worden nieuwe prioriteiten gesteld.

Het gaat erom de buurt veiliger, gezelliger, mooier en schoner te maken.

Er kwamen 13 deelnemers, maar dat is toch iets te weinig voor een buurt die bijna de helft van de wijk beslaat.

er waren op de bijeenkomst 3 bewoners uit de Rilland Bathstraat. Zij maken zich zorgen over de gevolgen van het zware bouwverkeer voor hun woningen. Natuurlijk worden er contacten gelegd om hen bij de juiste mensen aan tafel te krijgen, maar hun straat valt weer net buiten het gebied waarover de groep praat en waarop men samen met de buren en professionals actie wil gaan nemen.

Misschien speelt het feit dat het vakantie is ook een rol.

Volgende bijeenkomst is op 10 september en dan gaat de groep ervoor om meer mensen aan tafel te krijgen en er iets leuks van te maken.

Het rapport van de 3 studenten van de Universiteit van Tilburg kwam ook ter sprake. Zij spraken een aantal bewoners en kwamen tot de ontdekking dat de bewoners veel verwachten van de professionals en de professionals veel van de bewoners. Daar moet in ieder geval iets aan gebeuren, want blijft dat zo dan kom je met BuurtBestuurt niet veel verder.

de volgende keer meer ….