Charlotte was één van de 10 communicanten

De Eerste Heilige Communie is in sommige stromingen van het Christendom de feestelijke gelegenheid dat iemand voor het eerst mee gaat doen aan de Eucharistie. De eerste communie maakt deel uit van de initiatiesacramenten (Doopsel, Eerst communie en Vormsel) en dient voorafgegaan te worden van de eerste biecht.

Zondag 8 mei waren er 10 nieuwe communicanten in de Sint Bavokerk. Onder hen Charlotte de Agua Rosada. In de Katholieke Kerk nemen de kinderen doorgaans deel aan de eerste communie wanneer ze tot de jaren van verstand zijn gekomen (ongeveer 7 tot 8 jaar). Er is een voorbereidingstijd, waarbij de kinderen in de parochie catechese krijgen, over de kerk, sacramenten, over Jezus en de eucharistie. Charlotte is overigens elf jaar.

Tot 1910 was het gebruikelijk geweest dat jongens en meisjes op hun twaalfde hun Eerste Heilige Communie deden. Paus Pius X vervroegde de leeftijd in het decreet Quam singulari.

Kern en hoogtepunt van de eerste communie is de feestelijke H. Mis. Doorgaans worden de eerste communicanten nauw betrokken bij de liturgie, bijvoorbeeld in de intredeprocessie, in een preek in vraag en antwoord, in zang, of in het aandragen van de gaven.

Vooral in het zuiden van Nederland en in België wordt naar aanleiding van de eerste communie een familiefeest gevierd. Zo’n feest organiseerde Claudette de Agua Rosada en haar familie ook voor Charlotte. Alles was uitgevoerd in de kleuren wit en goud.
De uitnodiging was een mini uitvoering van de bijbel met gouden letters op wit papier met teksten uit de Psalmen en een stukje uit Mattheus: “Laat die kinderen tot mij komen”.

De feestzaal was overigens ook helemaal in goud en wit opgemaakt. Je kwam er binnen via een boog van ballonnen in goud en wit.

De kleding van veel bezoekers was ook goud wit.

Op de foto in het midden is Charlotte te zien op een speciaal voor haar gemaakte stoel en de foto daaronder toont het hele gezin De Agua Rosada.