Christelijk Mannenkoor Rotterdam-Zuid een volgend koor op het kerstconcert

Het koor is in 2002 ontstaan uit twee mannenkoren te weten het Christelijk Pelgrim’s mannenkoor en het Vreewijk’s mannenkoor en telt momenteel ongeveer 85 actieve leden.

Met een grote regelmaat verzorgt het koor kerkdiensten en concerten in de regio.
Aan de concerten wordt veelal meegewerkt door bekende solisten. De dirigent is Paul Jonkers en er wordt wekelijks op maandagavond gerepeteerd in de Morgensterkerk aan de Slinge.

Binnen het koor heerst er een sociale en gezellige sfeer waarin veel aandacht is voor het wel en wee van iedereen.
Voor dit kerstconcert is gekozen voor mooie kerstmuziek, zowel Nederlandse als Duitse liederen.