Coen Veldhoen: ‘die Katja Horeman is goed geïnformeerd, joh!’

In de Open Hofkerk zag hij haar opnieuw, Katja Horeman, de gebiedsmanager van de deelgemeente Charlois, voor Zuidwijk en Pendrecht. Rechts Harry de Boer, de wijkregisseur van Woonstad Rotterdam.

Hij raakte in het gesprek dat er op de deelgemeente was 26 januari onder de indruk van de informatie waarover Katja Horeman beschikte.

Eenvoudige oplossingen voor Plein 1953 en de winkels zijn er niet. De indruk dat de deelgemeente er over gaat en er alles aan kan doen bleek ook een verkeerde.

Op het Nieuwjaarscollege bevestigde ook de kersverse directeur, Marco Pastors, dat beeld. Er zijn teveel winkels op Zuid en er is te weinig koopkracht. Dus ondernemers zoeken hun heil elders. En of het er in deze tijden allemaal rooskleuriger op wordt???????

Coen Veldhoen schreef op 27 januari dat hij met de ideeën en opmerkingen die hij uit de wijk gekregen had in gesprek gegaan is met de portefeuillehouder en de gebiedsmanager.

“Wat mij aangenaam verraste was dat in bijzonder mw. Horeman uitermate goed op de hoogte was van het reilen en zeilen in en om Plein 1953 en omgeving.
Zij vertelde mij dat een bureau opdracht had gekregen om de situatie van Plein 1953 en omgeving in kaart te brengen en hierover advies uit te brengen.
In mijn vroegere werkzame leven heb ik diverse rapporten onder ogen gehad. Ze hadden meestal een utopisch karakter. De haalbaarheid stuitte in de meeste gevallen op de financiering.
Ik heb er op gewezen dat mijn bezoek vooral bedoeld was om op korte termijn iets te kunnen doen aan de huidige situatie en dat vooral aandacht gegeven moest worden aan de leegstand van de winkels. Ik heb haar mede dankzij u een aantal suggesties aangereikt.
Om de kar in beweging te krijgen moet allereerst worden gesproken met de verhuurders van de leegstaande panden.
Als er nieuws is hou ik u op de hoogte.

Reacties van u blijven welkom.

Met vriendelijke groet,
Coen Veldhoen
e-mail: c.veldhoen@hetnet.nl ”

Misschien is het een idee om een aparte pagina op deze site te beginnen over het ondernemen in Pendrecht en dan vooral ook de site van het Winkelcentrum Pendrecht erbij te betrekken.