Collecte MS

Persbericht

Maassluis, 11 november 2011

Laat de MS Collectant niet in de kou staan!

Als laatste in een rij van collecterende goede doelen, komt de collectant van het Nationaal MS Fonds vanaf 21 november aan de deur.
“Het Nationaal MS Fonds is dit jaar de hekkensluiter in de landelijke collectes”, zegt Pamela Zaat, landelijk coördinator van het fonds.
“Wilt u onze collectanten niet in de kou laten staan?”, vervolgt ze. “Zij lopen niet voor zichzelf maar zetten zich, in dit donkere en koude weer, in voor mensen met Multiple Sclerose, in de volksmond MS. Iemand die wordt geconfronteerd met de diagnose Multiple Sclerose, krijgt daarbij direct een overdosis onzekerheid bij cadeau. De enige zekerheid die je hebt, is de wetenschap dat het een chronische ziekte is waarvoor geen genezing mogelijk is”, aldus Pamela.

Het Nationaal MS Fonds financiert onderzoek naar MS en ontwikkelt programma’s die mensen leren om te gaan met hun ziekte. Altijd vanuit een positieve insteek door uit te gaan van de mogelijkheden die je als mens met MS hebt.
Wat kunt u doen om het de MS Collectant makkelijk te maken?
Doe vooral de deur open en leg alvast wat kleingeld in de gang. De collectant kan meteen doorgaan en aanbellen bij de buren!
Dankzij uw donatie is er voorlichting, patiëntenondersteuning en onderzoek mogelijk naar MS!
Onze 10.000 collectanten kunnen onmogelijk bij alle voordeuren aanbellen.
Heeft uw deurbel niet gerinkeld, een donatie is welkom op giro 5057.
Kijk voor meer informatie op www.nationaalmsfonds.nl

Mededeling voor de redactie:
Meer dan 16.000 mensen in Nederland hebben MS. Het Nationaal MS Fonds stimuleert mensen met MS in beweging te blijven op zowel mentaal als fysiek vlak. Omdat de ziekte MS zo onvoorspelbaar is is het belangrijk om goede voorlichting te geven over MS en programma’s te ontwikkelen die uitgaan van de mogelijkheden die je als mens met MS hebt
Op zondag 20 november wordt in congrescentrum1931 Brabanthallen in Den Bosch, de Nationale MS Dag georganiseerd. Een dag vol informatie voor mensen met MS met symposia, workshops een zorgdebat en veel meer.
De huis-aan-huiscollecte is de belangrijkste inkomstenbron van het MS Fonds. Met deze inkomsten financieren we bovengenoemde programma’s. We willen u bij deze vriendelijk vragen om dit persbericht te plaatsen en zo
ons werk mogelijk te maken.
Alvast hartelijk dank hiervoor!
Met vriendelijke groeten,

Namens het Nationaal MS Fonds
Pamela Zaat
Landelijk coördinator
pamela@nationaalmsfonds.nl