College Pendrecht Universiteit in de Herkingenbuurt over meer samenhang tussen nieuwe en oude bewoners

De Pendrecht Universiteit staat in februari centraal in de campagne Pendrecht is Goed Bezig. Maandag 1 februari 2010 wordt een college georganiseerd in de Herkingenbuurt over de samenwerking tussen huurders en kopers. Het college begint om 19:00 uur in de sociale ruimte van de Ostreaflat, Sommelsdijklstraat 76.
In de Pendrecht Universiteit laten bewoners hun geluid ongekleurd horen aan professionals. Dat gebeurt in de vorm van een college. Bien Hofman nam het initiatief tot de Pendrecht Universiteit en zij nodigt u uit voor het bijwonen van het eerste college in de reeks van 5:

Het college speelt zich af in de

Herkingenbuurt

op 1 februari 2010
van 19.00 tot 21.00 uur
in de sociale ruimte Ostreaflat (Sommelsdijkstraat 76)

Die dag gaat het over:

“Hoe krijgen we meer samenhang en samenwerking tussen huurders en kopers in de buurt”

Vroeger bestond de Herkingenbuurt voornamelijk uit huurwoningen. Maar na jaren van sloop en nieuwbouw staan er inmiddels ook behoorlijk wat koopwoningen. Hoe is de relatie tussen de huurders en de kopers?
Zien de kopers het liefst alle huurwoningen verdwijnen? En hoe denken de huurders daarover? Kunnen Woonstad Rotterdam, de huurders én de kopers gezamenlijk tot een oplossing komen?

Daarover handelt dit college. Bewoners uit de Herkingenbuurt treden daarin op als de professor en professionals zijn de student. Er wordt gewerkt volgens de Sociocratische Kringorganisatie Methode. Het college wordt geleid door Pieter van der Meché van het Sociocratisch Centrum Nederland. Dat klinkt misschien ingewikkeld, maar is het allerminst.
Wie meer wil weten kan kijken op www.sociocratie.nl
In de praktijk komt het erop neer dat er niet gedacht wordt in begrippen als de helft plus één beslist, maar dat gezocht wordt naar voorstellen waarin iedereen zich kan vinden. En als iemand gegronde bezwaren heeft wordt bekeken hoe dat bezwaar weggenomen kan worden.