College Pendrecht Universiteit over ‘de Ossenissbuurt de mooiste buurt van Pendrecht?’

De Pendrecht Universiteit staat in februari centraal in de campagne Pendrecht is Goed Bezig. Maandag 15 februari 2010 wordt een college georganiseerd in de Ossenissebuurt over: “Hoe maken we van de Ossenissbuurt de mooiste buurt van Pendrecht?”. Het college begint om 19:00 uur in de grote zaal van Valckensteyn, Burghsluissingel 100.
In de Pendrecht Universiteit laten bewoners hun geluid ongekleurd horen aan professionals. Dat gebeurt in de vorm van een college. Bien Hofman nam het initiatief tot de Pendrecht Universiteit en zij nodigt u uit voor het bijwonen van het derde college in de reeks van 5:

Het college speelt zich af in de
Ossenissebuurt

op 15 februari 2010
van 19.00 tot 21.00 uur
in de grote zaal Valckensteyn (Burghsluissingel 100)

Die dag praten we over:
“Hoe maken we van de Ossenissebuurt de mooiste buurt van Pendrecht?”

Er is achterstand in het onderhoud van de koopwoningen ten zuiden van de Ossenisseweg. Er is onduidelijkheid over het onderhoud van de gemeenschappelijke tuinen. Verbeteren lukt
niet, want individuele kopers hebben te maken met VvE-leden met geldgebrek. Sommige VvE’s zijn zelfs slapend.
Hoe krijgen we het onderhoud van de woningen weer op orde? Wat hebben de eigenaren daarvoor nodig? Hoe zorgen we dat het onderhoud van de gemeenschappelijke tuinen goed geregeld wordt? Wie komt met antwoorden?

Daarover handelt dit college. Bewoners uit dit deel van de Ossenissebuurt treden daarin op als de professor en professionals zijn de student. Er wordt gewerkt volgens de Sociocratische Kringorganisatie Methode. Pieter van der Meché van het Sociocratisch Centrum Nederland leidt het college. Het klinkt misschien allemaal indrukwekkend en ingewikkeld, maar dat is het allerminst.
Wie meer wil weten kan kijken op www.sociocratie.nl
In de praktijk komt het erop neer dat er niet gedacht wordt in begrippen als de helft plus één beslist, maar dat gezocht wordt naar voorstellen waarin iedereen zich kan vinden. En als iemand gegronde bezwaren heeft wordt bekeken hoe dat bezwaar weggenomen kan worden.