Corporaties investeren flink in Rotterdam Zuid

Drie Rotterdamse corporaties investeren de komende vijf jaar bijna 430 miljoen euro in de ontwikkeling van Rotterdam-Zuid.

Woonstad Rotterdam, Havensteder en Woonbron stoppen het geld in onder meer nieuwbouw en renovatie van woningen. De corporaties bouwen tot en met 2017 ruim 1550 nieuwe woningen. Bijna 4500 woningen worden gerenoveerd.

Vestia

Na de financiële problemen bij de Rotterdamse corporatie Vestia kwamen de plannen voor Zuid stil te liggen. Andere corporaties hebben een aantal projecten van Vestia overgenomen.

Van alle 95.000 woningen is ruim een derde deel sterk verouderd en moet in de komende twintig jaar worden verbeterd of vervangen.

De plannen moeten leiden tot een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, versterking van de lokale economie en aantrekkelijke woon- en leefmilieus.

Via de volgende link is het bericht op Radio Rijnmond met Hedy van den Berk te beluisteren.