Corrie Palumbo bedacht naam voor federatie 5 parochies

De RK Parochie Heilige Drie-Eenheid, de RK Parochie Emmaüsgangers, de RK St Jorisparochie, de RK St Augustinusparochie en de Parochie Onze Lieve Vrouwe van Lourdes gingen met elkaar een federatie aan. Zij kozen daarvoor de naam R.K. Federatie H. Maria Magdalena.

Corrie Palumbo droeg de naam voor deze federatie aan en kreeg daarvoor een fraaie broche opgespeld tijdens de eucharistieviering in de Emmausgangers kerk aan de Reyerdijk in Rotterdam IJsselmonde.

Corrie toont in een filmpje op YouTube trots haar broche en zei dat de kerk niet zonder vrouwen kan. Zij stelde niet voor niets voor om de federatie van de 5 parochies de naam Heilige Maria Magdalena te geven. Maria Magdalena kwam in haar tijd al op voor de positie van de vrouwen en Anja Boeije en Corrie maken in het filmpje heel duidelijk wat de parochies zonder vrouwen zouden zijn.

Zij keek na die verklaring op zo’n manier in de camera dat iedereen meteen begrijpt wat Corrie Palumbo daarmee bedoelde.