Cuma salaat in Educatief Centrum Pendrecht

Stichting Educatief Centrum Pendrecht

Oosterlandstraat 2

Geen kerstavonddienst voor moslims maar wel:

Cuma Salaat om 12:47 uur

vrijdagmiddaggebed in de gebedsruimte van het centrum.