D-Day Maria in een warme Sint Bavokerk

Op woensdag 15 augustus was het Maria Hemelvaart of zoals dat meer officieel heet: de Maria Tenhemelopneming. Een feestdag voor de Rooms Katholieken werd door de Afrikaanse gemeenschap in de Sint Bavokerk aangegrepen om naast een dienst een uitgebreider programma op touw te zetten.

De dienst begon om half twee en werd voorgegaan door Charles Eba’a en aan de dienst werkten verschillende zangroepen en koren mee.

Sister Fester Imoh sprak een introductie uit.

Het Immaculate Choir uit Den haag onder leiding van zuster Franca schiep een mooie sfeer met hun fraaie ritme sectie. Zij ondersteunden de lithurgies.

Ook de Philipino Catholic Community heeft een koor en zij zongen tijdens verschillende onderdelen. Ze doen dat op verschillende plekken in Rotterdam. Neme Krebbers vertelde enthousiast, dat zij vaak te vinden zijn in de Hildegardiskerk in het Oude Noorden. Als er ergens een dienst of concert is waar diverse gemeenschappen aan mee doen, zijn zij graag van de partij.

Na de dienst werd een kort moment ingeruimd om iets te drinken en de benen te strekken.

Daarna ontrolde zich een programma met allerlei onderdelen.

Er werd een seminar gegeven over AIDS door vertegenwoordigers van de Mara Stichting.

De African United Women gaven een dans les en zorgden ervoor dat iedereen meeswingde op het ritme van Afrika.

Er volgden workshops, toespraken van allerlei aard. En er was ook aan de inwendige mens gedacht.

Een ambitieus programma door een enthousiaste en wijdvertakte groep.

Aan het eind van de dienst riep de pastoor een familie naar voren. Een man, een vrouw en een pasgeboren baby. De baby werd hartelijk verwelkomd in de gemeenschap.