Dag van de Dialoog 27 november 2004

Op 27/11 werd in het Turks Huis, onder het genot van koffie, thee en lekkernijen, de derde dag van de dialoog gehouden. De deelnemers, uit diverse lagen van de Pendrechtse bevolking, spreken over manieren waarop het samen leven in Pendrecht verbeterd kan worden. Om het gesprek op gang te krijgen, noemt iedereen een deugd die voor haar/hem belangrijk is. Genoemd worden o.a.: naastenliefde, betrouwbaarheid, behulpzaamheid, loyaliteit, eenheid. Op de vraag of er in Pendrecht iets te merken is van spanningen zijn de antwoorden verdeeld. Er is in de afgelopen decennia veel veranderd in Pendrecht, maar de deelnemers vinden dat Pendrechtenaren over het algemeen goed elkaar omgaan. Over integratie is iedereen het eens: sinds de aanslagen van 9/11 en de recente gebeurtenissen in Nederland staat de integratie onder druk. Zelfs de 3e generatie ‘allochtonen’ wordt hierop aangekeken. Enkele deelnemers vragen zich af in hoeverre je integratie moet afdwingen.
Van het veelgehoorde ‘respect’ begint volgens sommigen de betekenis te veranderen. Het lijkt steeds meer de betekenis te krijgen van ‘onverschilligheid’, van ‘jouw mening interesseert me eigenlijk niet’, ‘als ik zeg dat ik respect voor jou heb, hoef ik niet met je in discussie en kan ik de confrontatie uit de weg gaan.’ Verder komen er nog dingen aan bod als: hoe krijg je mensen met elkaar in gesprek als er een taalbarrière is, als mensen zich liever terugtrekken in hun eigen huis en als mensen in liever in hun eigen kleine kringetje blijven draaien? We hadden er nog uren over door kunnen praten, maar om ongeveer vier uur werd de bijeenkomst afgesloten.