Dat is dan, de feestbuis voor het hergebruik

In de toespraken voorspelden de staatssecretaris en de wethouder dat hij op zuid begint. Maar zoals Van Sluis van zuid komt, zal het milieu en de economie ook van zuid uit de stad ontginnen.
In het Westland ligt nog een prachtige warmtebron en er zijn nog veel meer bedrijven. Het tracé kan voor heel Nederland van belang zijn.