De Ab Harrewijn Prijs ging dit keer naar Friesland

Het was weer een hele mooie middag 13 mei, toen de Ab Harrewijn Prijs 2013 in het spiritueel centrum De Boskant in Den Haag werd uitgereikt.

Paul Rosenmöller heeft aldus Bien Hofman afscheid genomen van de jury en Ineke van Gent nam de rol van voorzitter van het college dat de keuze maakt voor het project van de onderkant van hem over. Vorig jaar won Bien Hofman met de Pendrecht Universiteit de prijs voor 2012. Zij heeft in de Boskant verteld dat er met het geld een symposium in de Open Hofkerk is georganiseerd, waarop zij rechtor magnificus werd van de Pendrecht Universiteit en waar zij opnieuw prijzen kreeg voor nieuwe projecten, onder andere voor het ‘1000 kinderen de kans van hun leven’ project.

Ook sprak Bien de moeder en vader van Ab Harrewijn en zijn weduwe en ze nodigde hen uit om naar Pendrecht te komen en een speciaal college te krijgen.
Wat ze erg leuk zou vinden is hen te vragen bij de start te zijn als het 1000 kinderenproject doorgaat. Het plan is in vergevorderd stadium en 29 mei wordt de uiteindelijke beslissing verwacht.

Met z’ n vieren brachten ze de prijs terug gaan naar Den Haag, Clasien Kramer, Joke Spijkers en Cor Hofman waren ook van de partij.

Ik was al snel aan de beurt voor een verslag hoe het mij/ons vergaan is het afgelopen jaar en heb verteld dat er veel publiciteit is geweest en het ons goed heeft gedaan.
Ook heb ik verteld dat we het bedrag gebruikt hebben voor de avond in de Open Hofkerk en daar geinstalleerd ben als rector magnificus en kreeg er applaus voor maar dat beschouw ik voor de hele wijk.
Ik heb ook verteld over het 1000 kinderenproject en na afloop bleek dat mesne waarvan ik het bestaan niet wist meeleven (hoe bestaat het he?)
De muziek werd weer verzorgd door drie jonge mensen waarvan twee nummers door hen zelf gecomponeerd, dat vind ik kanp hoor als je dat kunt.

Daarna werd de prijs bekend gemaakt en gewonnen door een meisje uit Friesland, Lisa Paassen (zie middenste foto), die samen met een team jonge mensen helpt om formulieren in te vullen of aanvragen te doen zo’n beetje alles wat daarbij komt.
De ander vier hadden ook prachtige projecten.

‘Volgend jaar ga ik weer’, zei Bien Hofman, ‘want het inspireert wel moet ik zeggen.’

Lisa Paassen, coördinator van het Jongeren Advies Punt (JAP) in Leeuwarden heeft Ab Harrewijn Prijs 2013 gewonnen. Het Jongeren Advies Punt biedt advies en hulp aan jongeren tot 27 jaar in de provincie Friesland, onder meer op het gebied van uitkeringen, huur- en zorgtoeslag, studiefinanciering, werk-leeraanbod, rechten op je werk, schulden. Het team bestaat volledig uit jongeren, zowel vrijwilligers als stagiars. Het JAP organiseert jongerenspreekuren geeft voorlichting op scholen.
Uit het juryrapport: “De meeste initiatiefnemers, hebben er een uitgebreide maatschappelijke carrière opzitten waarbij zij in aanraking zijn gekomen met de problematiek die ze ter hand nemen. Hun initiatief vloeit als het ware voort uit hun ervaringen. Tussen de vijftien voordrachten die we dit jaar ontvingen viel ons één drijvende kracht op zonder die achtergrond. Bovendien gaat het om een initiatief dat een maatschappelijk probleem aankaart, dat gaat over een groep mensen die het in deze tijden met een krappe arbeidsmarkt extra hard voor de kiezen krijgt en dat gemakkelijk over het hoofd wordt gezien. De jury vindt het bijzonder dat iemand zich al op zo’n jonge leeftijd in een sociaal initiatief stort en wil dat graag belonen.”

Het juryrapport

Tijdens een economische crisis krijgt de onderkant van de samenleving het altijd het hardst te verduren. Dezer dagen zijn dat niet alleen de mensen met lage of helemaal geen inkomens, maar ook degenen die geen zorg meer krijgen op het niveau dat ze nodig hebben. En dat in de wetenschap dat we pas aan het begin staan van een reeks bezuinigingen die de komende jaren over Nederland worden uitgerold.
Dat is treurig. Maar het is ook een moment waarop een samenleving haar veerkracht kan tonen, doordat mensen zeggen: dan doen we het toch gewoon zelf. De Ab Harrewijn Prijs is er om die mensen een hart onder de riem te steken. Daarbij let de jury vooral op het persoonlijke initiatief en ’empowerment’, ofwel het betrekken van de mensen bij het project, liefst zodanig mensen uit hun problemen komen.
De jury heeft er een gewoonte van gemaakt om haar net breed uit te gooien. Dat mag ook blijken uit de nominaties van dit jaar. Crystal Ziel zet zich in voor de bestrijding van armoede, Els Keet en Hans van Bree voor dak- en thuislozen, Toos Voorneveld voor vrouwen en kinderen zonder verblijfsvergunning, Lisa Paassen voor jongeren en Stef en Tineke van Veen voor mensen met psychische en psychosociale klachten. Het zijn onvergelijkbare initiatieven.
Die onvergelijkbaarheid maakt het voor de jury ieder jaar weer lastig een winnaar aan te wijzen. Eigenlijk zijn alle genomineerden winnaars. De ervaring uit het verleden leert dat de nominatie alleen al waardevol kan zijn bij het nastreven van de doelstellingen, bijvoorbeeld omdat de steun van lokale politiek toeneemt.
Toch is het onze taak om een van de genomineerden tot winnaar aan te wijzen. We strepen daar niet een rijtje criteria voor af, maar proberen de initiatieven elk op hun waarde te beschouwen. Daarbij was er dit jaar één initiatief, dat ons opviel vanwege een aspect dat we weinig tegenkomen. De meeste initiatiefnemers, zoals Bien Hofman die in 2012 de Ab Harrewijn Prijs won, hebben er een uitgebreide maatschappelijke carrière opzitten waarbij zij in aanraking zijn gekomen met de problematiek die ze ter hand nemen. Hun initiatief vloeit als het ware voort uit hun ervaringen.
Tussen de vijftien voordrachten die we dit jaar ontvingen viel ons één drijvende kracht op zonder die achtergrond. Bovendien gaat het om een initiatief dat een maatschappelijk probleem aankaart, dat gaat over een groep mensen die het in deze tijden met een krappe arbeidsmarkt extra hard voor de kiezen krijgt en dat gemakkelijk over het hoofd wordt gezien. De jury vindt het bijzonder dat iemand zich al op zo’n jonge leeftijd in een sociaal initiatief stort en wil dat graag belonen. De winnaar van de Ab Harrewijn Prijs 2013 is Lisa Paassen namens het Jongeren Advies Punt in Leeuwarden.