De besluiten van de kinderen

Er werd echt gestemd op de vergadering van de kinderraad. De perschefs Victoria fernando en Shendra Ursula moesten de besluiten doorgeven aan de pers. Op het kinderfeest op Plein 1953 zondag zullen ze ook vertellen wat de raad besloten heeft.
Ze hadden het er druk mee om alles op een rijtje te krijgen. Ze werden geholpen door de griffier Amina Fiddani. Zij zette de besluiten netjes in de laptop. En Victoria en Shendra hebben op de Hoeksteen goed geleerd hoe ze zich moeten presenteren. Kijk maar naar deze foto.

Over de veiligheid in de wijk werden veel opmerkingen gemaakt. Er werd voorgesteld om een opvangtehuis voor junks te maken. Dat voorstel kreeg 5 stemmen. Het verkeer veiliger maken door meer politie in te zetten kreeg 8 stemmen en verkeerslichten bij school kreeg 1 stem.

De kinderraad vindt ook dat de scholen meer samen moeten doen. Een gezamenlijk sportdag met meer scholen kreeg 7 stemmen. En dan moeten er wel afspraken gemaakt worden over ruzies vonden 3 raadsleden belangrijk. En de leraren moeten volgens de kinderen er meer op toezien dat er geen ruzie komt 4.

Kinderen vinden dat er respect moet zijn voor elkaar en elkaar’s geloof. 2 stemden voor meer respect voor elkaar zonder meer. Meer toezicht op pesten door ouders en leraren kreeg 12 stemmen.

De kinderen vinden ook dat de buurt best gezelliger kan. Kinderen zelf feesten laten organiseren kreeg 3 stemmen. Betere speelplekken, bijvoorbeeld een skatepark kreeg 9 stemmen. Het IJspaleis ook in de zomer kreeg de voorkeur van 2 leden van de kinderraad.

Het vuil op straat zou volgens 4 stemmers een stuk minder worden als er meer afvalbakken met opvallende kleuren zouden komen en er moeten volgens 10 kinderen meer hondenuilaatplaatsen komen.

Kinderen mochten tot slot iets zeggen wat ze het afgelopen erg goed vonden. 10 kinderen stemden daarbij in voor TOS. En 2 keer werd Opzoomeren genoemd. Ook dat er meer speelplekken waren gekomen konden 2 stemmers erg waarderen.