De Buurt Bestuurt begonnen in zuidelijk deel Tiengemetenbuurt

Wijkcoördinator, Luz Kromhout, opende de bijeenkomst. Zij deed uit de doeken wat de bedoeling was. Er waren vertegenwoordigers van diensten (politie, StadsToeZicht) Woonstad Rotterdam, de corporatie, en opbouwwerkers van PIT010.
De zuidkant van de Tiengemetenbuurt met de Wagenbergstraat, de Melissantstraat, de Geertruidenbergstraat, de Middelharnisstraat, de Dinteloordstraat, het Fijnaartpad en de Abbenbroekweg is de buurt waarvoor gekozen is. Om het nog overzichtelijker te maken vroeg Luz de bewoners per straat bij elkaar te gaan zitten en samen op te sommen wat de punten rond veiligheid in de straat zijn. En daarna samen uit die reeks 3 prioriteiten te kiezen.

Ed Goverde, voorzitter van de deelgemeente, en geboren en getogen in Pendrecht opende het rijtje sprekers in de kerkruimte. Hij rekende even voor hoe groot de opkomst was en was daar heel blij mee. De Buurt Bestuurt in Pendrecht wordt volgfens hem een succes.

Daarna was het de beurt aan Hans Hoekman, buurtagent in Delfshaven. Hij is begonnen met het project in de Pupillenbuurt, in de buurt van de Opzoomerstraat in de wijk het Nieuwe Westen. Hoekman sloot zich aan bij Ed Goverde en zei het heel spannend gevonden te hebben, omdat de opkomst hem een uur geleden erg tegenviel. Gelukkig kwam net voor aanvang, 19:30 uur, een hele grote groep mensen binnen. ‘In allerlei soorten en maten’, zoals hij in een twitterbericht schreef. En dat hem erg goed.
Hij begon met de begrippen leefbaarheid en veiligheid en dat daar een smalle grens tussen zit. Uiteindelijk gaat het in de Buurt Bestuurt om het vergroten van de leefbaarheid in de buurt.

Hij wil dat de bewoners zelf in actie komen. Dat soort dingen gebeuren ook buiten Nederland met veel succes. Daar heeft hij wat ideeën van gepikt en een aantal zaken er zelf bij verzonnen. Uit Chicago komen bijvoorbeeld een paar zaken die in die stad werken en inmiddels hier in Rotterdam hebben bewezen ook te werken.

Hij heeft gebroken met het idee dat bij de overheid vaak leeft: ‘Wij denken wel te weten wat goed voor jullie is!’
Dat maken bewoners zelf wel uit. Daarvoor is een clubje mensen uit de buurt nodig, die een goede afspiegeling zijn van wat er in de buurt woont. Zij maken uit wat de prioriteit is in die buurt en dat is dan ook prioriteit voor de politie en andere toezichthouders.
Hij rekende er op dat er zo’n buurtcomité zou komen en dat ook bekend zou worden wat er nou belangrijk is in deze buurt.
Dat zal in eerste instantie een lang lijst oplveren met een soort top 50 en dat moeten de mensen per straat aan tafel terugbrengen tot een top 3 waarmee de professionals aan de slag en daarna ook de bewoners. Dat dat gaat werken is voor hem een vast staand feit. ‘Vergeet niet dat je als professional ook in je eigen wijk een bewoner bent’.
En afgezien dat professional bent, moet je volgens hem ook gewoon bewoner blijven.

Inmiddels vindt de Buurt Bestuurt in 30 wijken in Rotterdam plaats. In iedere buurt beginnen volgens Hoekman de bewoners eerst flink te klagen, maar daarna gingen ze allemaal aan de slag.

Burgers krijgen dus in het project zeggenschap over het WAT, welke onderwerpen. De manier waarop die zaken aangepakt, het HOE, is het pakkie an van de professionals. Bewoners kiezen voor wat afvalt van de waslijst Zijn die zaken onder controle dan wordt het volgende 3-tal punten aangepakt.

Daarbij moet je je volgens Hoekman niet laten afschrikken door wat er niet lukt, maar juist kijken naar wat er wel lukt.

Een fraai voorbeeld daarvan vond hij dat hij studenten had ingehuurd om bij een plaats waar veel overgestoken werd en wat mensen als onveilig zagen in Zebrapak mensen te helpen bij het oversteken. De bewonersgroep raakte daar zo enthousiast over dat ze later zelf die zebrapakken aantrokken en ermee doorgingen.

In Buurt Bestuurt komt het erop aan niet alleen ‘te wijzen’, maar zelf de handen uit de mouwen te steken!

Communicatie is dus heel belangrijk. Die top 3, dei samengesteld is moeten duidelijk zijn in de buurt. De wijkcoördinator, Luz, zal terugkoppelen wat gaat er gebeuren!

Niet alles wordt in één keer opgelost, maar wel de pieken eruit.

Eén van de bewoners wil weten hoe dat dan zal gaan. Zij heeft gehoord dat de stadwachten zullen verdwijnen. Eén van de mensen van stadstoezicht zeg dat ze wel gaan fuseren met gemeentewerken, maar niet weg gaan. Misschien zullen er dan stadswachten in een soort van herverdeling komen, maar StadsToeZicht gaat niet weg!

Uit Spangen heeft Hans Hoekman een bewoonster meegnomen die actief is in Buurt Bestuurt daar. Aag Kriek vertelde over haar ervaringen. Zij is al heel lang actief in Spangen en een instelling van ‘let allemaal een beetje op elkaar’. En dat moet je samen doen. Dat dat goed gaat komt doordat ze in Spangen elkaar een beetje kennen. ‘Bij ons ligt er nooit iemand een tijd lang dood in zijn huis. Wij kennen elkaar en gaan regelmatig even langs’, zei ze. En als er dan iemand is die iets verkeerds doet zegt je dat ook tegen hem of haar. Aag is bijvoorbeeld voor jongeren niet bang, maar weet hoe ze hen aan moet spreken en ze doet dat ook.

Iedereen ging vervolgens naar de recreatieve ruimte in de kerk en daar werd per straat op papier gezet wat er speelde. Ook maakte iedere straat uit wie er mee ging doen in het comité.

In de kerkruimte werd teruggekeken op wat dat per straat had opgeleverd. Sommige straten kwamen inderdaad van een hele reeks punten tot 3 prioriteiten. Er was echter één straat, de Middelharnisstraat, die zei geen problemen te hebben. Dat werd toch even zoeken en leidde toch tot 3 aandachtspunten. Het verschilt dus nogal per straat, maar dat klopt ook met de ervaring elders.

De professionals bleven nog even achter en de afspraak werd gemaakt om 19 april een vervolgebijeenkomst te hebben.

Buurt Bestuurt in Pendrecht wordt vast een succes. Net als in het volgende filmpje.