De gebiedscommissie vergaderde in de Kinderfaculteit

Ze behandelden veel bewo0nersinitiatieven

o.a. de vossenjacht aangevraagd door een groep uit de sfeer van Youth For Christ

Vitaal Pendrecht vroeg een reeks van activiteiten aan

jamsessies voor muziekinstrumeneten

ze willen alles weten

daarmee rajken de aanvragers vaak zeer geirriteerd

Help! Een Burgerinitiatief zou een welkome aanvulling zijn …