De Groene Tour door de Herkingenbuurt

Op de foto het team van De Werplaats. Links Addie en schuin achter haar Piet Huiskens.
Op 1 april werd begonnen met een huis aan huis bezoek in de Middelharnisstraat. De zaterdag erna volgenden de woningen van de Vissenkommen en weer later werden de woningen in de flats aan de Oldegaarde aangedaan. Er werd aangebeld bij bewoners en een korte enquête gehouden. Bewoners die meewerkten kregen een leuk plantje als dank voor de genomen moeite. Een aantal leden van de werkgroep Herkingenbuurt, medewerkers van de Nieuwe en de opbouwwerker deden mee aan de enquêtering.
Er ligt nu een hele stapel enquêteformulieren. Addie Bergwerff van De Werkplaats gaat ze rubriceren en vervolgens zullen er conclusies getrokken worden en voorstellen komen om de betrokkenheid van bewoners verder te stimuleren.
Eén conclusie is in iedere geval, dat er meer speelgelegenheid moet komen voor kleine kinderen in de directe omgeving van de flats. Dat moet makkelijk te regelen zijn. Ruimte genoeg en als er nu groepjes te vormen, die een beetje een oogje in het zeil houden is er in ieder geval één stap verder gedaan op de weg van de Tuinstad voor iedereen.
Bent u benieuwd naar de verdere vorderingen? Ga eens langs bij de werkgroep Herkingen of bij het opbouwwerk. Te bereiken via het telefoonnummer van de BOP 480 93 46 of via een reacte mail.