DE GROTE VERBOUWING

Gemeenschapsvorming
Toonaangevende stedenbouwkundigen probeerden in de naoorlogse jaren de wijken zo te plannen dat deze plek boden aan de opeenvolgende wereld van het gezin, de straat, die van de buurt en tenslotte de wijkvoorzieningen. Deze wijken werden gezien als de meest geschikte conditie voor gemeenschapsvorming en individuele ontplooiing. Maar bovenal moesten er destijds in hoog tempo woningen worden gebouwd om volksvijand nummer één – de woningnood – op te lossen.

Transformatie
De generatie die nu beslist over de toekomst van de naoorlogse wijken staat voor een belangrijk beheer- en ontwikkelingsvraagstuk. De openbare groene ruimtes zijn verloederd, de woningen zijn eenvormig, en de bewoners voelen zich er minder veilig. De transformatie die nu plaatsvindt wordt gedomineerd door een streven naar verscheidenheid, gezelligheid en het doorbreken van de monotonie in de woningbouw. Er moeten verschillende buurten gaan ontstaan, elk met een eigen karakter. De voor die wijken destijds zo kenmerkende stedenbouwkundige concepten lijken er niet meer toe te doen.

Zoektocht
De Grote Verbouwing vormt een zoektocht naar de leidende principes die nu geldig zijn voor de naoorlogse wijken. Aan de hand van vijftien wijken komen de volgende onderwerpen aan bod: de omvang en complexiteit van de opgave, de oorspronkelijke ambities, de ontwikkelingen in de stedelijke herstructurering van de afgelopen jaren, en de verworven inzichten. De tentoonstelling heeft niet zozeer de pretentie om de ‘juiste’ ontwerpoplossingen aan te dragen, als wel aan de orde te stellen hoe het vernieuwingsproces eruit ziet dat in Nederland gaande is en de aanpak daarmee aan de orde te stellen.

Publicatie
Bij de tentoonstelling verschijnt een publicatie waarin een essay is opgenomen van Henk Hofland. Ook bevat de publicatie een overzicht van zo’n 300 gesloopte woongebouwen en hun vervangende nieuwbouw waarmee de veranderingen in naoorlogs gebouwd Nederland voor het eerst in beeld worden gebracht. Naast de documentatie van woningbouwprojecten worden de ontwikkelingen in dertien woonwijken uitvoerig besproken. De publicatie telt 272 pagina’s, auteur Jacqueline Tellinga, uitgave van Uitgeverij 010, prijs: € 29,50.