De kerkdienst van de wijkgemeente Slinge op 11 november

Dominee Westrik was al een keer eerder in Pendrecht. Hij deed mee aan een programma onder titel ‘Tjark’s zoektocht naar de Ziel van Pendrecht’. Hij ging met Rineke de Graaf door de wijk en zat aan tafel bij de Ouderen Advies Raad. In die raad zat ook Thea Abma. Zij stelde de kerkenraad voor om die dominee een keer naar de Open Hofkerk te halen. En dat gebeurde op zondag 11 november 2012.
Op de foto’s van boven naar beneden:

Koster Cor Bouman brengt het psalmen en gezangenbord op orde.

Organist Jan van Dijk geniet zichtbaar van het orgel, van de dienst en de muziek die daarbij hoort.

Thea Abma herinnert dominee Westrik aan de ontmoeting van vorige jaar maart bij de Ouderen Advies Raad.

Ouderling van dienst Lenie van Kaam opent de ere-dienst.

De rij stoelen in de kerk met familie van de predikant in gesprek met gemeenteleden van de wijkgemeente Slinge.

Dominee Westrik spreek een zegen uit over de gemeente.

Een aantal keren werd er staand gezongen.

Na afloop is er altijd tijd voor een kop koffie en even terugkijken op de dienst.

Dominee Evert Westrik was al een keer eerder in Pendrecht. Hij deed mee aan een programma onder titel ‘Tjark’s zoektocht naar de Ziel van Pendrecht’ in maart 2011. Zijn oudste broer, Rieks, toen nog opbouwwerker in de wijk, had een dag georganiseerd voor studiegenoten om eens een dag op te trekken met bewoners/professoren van de Pendrecht Universiteit. Hij had daarbij ook zijn jongste uitgenodigd. Een predikant moet tenslotte mee kunnen denken als het over de ziel gaat.

Evert werd gekoppeld aan wijkbewoonster Rineke de Graaf, die hem door de wijk leidde en hem meenam naar de Ouderen Advies Raad. In die raad zat ook Thea Abma.
Zij zei een beetje uitdagend tegen hem, “Kom eens een keer preken bij ons in de kerk!” Ze liet er geen gras over groeien en stelde de kerkenraad van de wijkgemeente Slinge voor om die dominee uit Boskoop een keer uit te nodigen in de Open Hofkerk voor te gaan. En dat gebeurde op zondag 11 november 2012.

De predikant had speciale noten op zijn zang. Hij wilde dat de gemeente delen van de liturgie meezong, nadat hij zelf de eerste regel gezongen had. Iets dat in de liturgie van de rooms katholieken ook gebeurt. Hij overlegde vooraf met de organist, Jan van Dijk. Voor hem was deze manier ook nieuw, maar de voorganger en organist konden het meteen goed met elkaar vinden. In zijn preek kwam de predikant ook terug op zijn broer, die trouwens ook tegen hem gezegd had dat ie een keer in die kerk moest komen kijken, vanwege het prachtige orgel dat ze daar hebben. Hij prees tot groot plezier van Jan van Dijk het fraaie instrument. Hij kent de kwaliteiten van de orgelbouwer. In zijn eerste kerk in Beerzerveld stond ook een orgel van de firma Vierdag. En de dominee speelt zelf ook weleens op het orgel, dus dat schept een band.

De ouderling van dienst, Lenie van Kaam, leidde de dominee in. De liederen die tijdens de dienst gebruikt werden waren keurig op het bord in beeld gebracht door de koster, Cor Bouman.

De preek ging over Jakob, één van de aartsvaderen van de joden, christenen en moslims. Jakob raakte bij een riviertje in gevecht met iemand, waarvan hij later dacht dat dat Jaweh, God of zo je wilt Allah, moest zijn geweest. Hij won het gevecht bijna, maar werd aan zijn heup geraakt en liep daarna mank, omdat een spier niet meer werkte. Jakob had wroeging van allerlei zaken. Hij had zijn oudste broer Ezau het eerstgeboorterecht afgetroggeld. Hij had zijn vader bedrogen en had nog veel meer zaken op zijn kerfstok. Hij liep gebukt onder al die zaken. In zijn droom kwam er een ladder met engelen uit de hemel en God tilde als het ware zijn kin op. Hij zorgde ervoor dat zijn gebogen, in elkaar gedoken gestalte rechtop kwam. De predikant riep de gemeente leden op eens achter hun hoofd te voelen naar het touwtje dat daar zat. Een touwtje naar boven, Een touwtje wat door de Schepper bediend wordt. Veel kerkgangers volgden zijn voorbeeld en voelden of er inderdaad zo’n touwtje zat.

Na afloop kwamen er reacties van verschillende kanten, dat men ingenomen was met de preek en met de dienst. Sommigen wilden nog even iets extra’s aan de dominee kwijt. Zijn kregen daarvoor de gelegenheid bij het afscheid nemen uit de kerk aan de deur naar de recreatieve ruimte.

Ook familieleden van dominee Evert Westrik woonden de dienst bij. Zij kwamen uit Ameide in de Alblasserwaard. Voor hen was de IOpen Hofkerk geen onbekende plek. Zij waren al eerder in de kerk geweest en hadden het orgel beluisterd voorafgaand aan de sluitingsplechtigeheid van de maand waarin Tjark op zoek was naar de ziel van Pendrecht meegemaakt. Zij raakten onder de indruk van leden van de wijkgemeente Slinge. ‘Hartelijke mensen’, aldus Joke de Langen, de jongste zus van de dominee, ‘Je voelt je er gelijk thuis.’ Ze hadden gesproken met pastor, Johan Bos, die de dienst met belangstelling had gevolgd.

Na de dienst deed een deel van de kerkgangers mee aan een dialooggesprek in het kader van de Dag van de Dialoog. Uit dat gesprek kwamen mooie suggesties. De kerk is volgend jaar 50 jaar oud. De kerk in Nederland loopt aardig leeg. Dat is overigens niet iets van de laatste tijd, maar toch. De wijkgemeente maakt die veranderingen ook mee. Ze is inmiddels al omgedoopt tot wijkgemeente Slinge en de protestanten uit Heijplaat kerken ook in de Open Hofkerk. Maar de spirit zit er nog goed in. Die gemeente heeft nog een rijke toekomst. Hopelijk heeft de opbeurende preek van Evert Westrik daaraan bijgedragen.