De kliko waarschuwt: niet harder dan 30 km p/u

Om automobilisten nog eens extra te wijzen op de 30 kilometerzone op de Charloisse Lagedijk, hebben bewoners hun kliko voorzien van een waarschuwingssticker.
Het staat in grote witte cijfers op het asfalt gedrukt: de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Toch houden automobilisten zich hier vaak niet aan. Om de snelheidsgrens nog eens extra te benadrukken, hebben de bewoners van de Charloisse Lagedijk iets bedacht: een sticker op de kliko met daarop de snelheidsgrens.

Veel bewoners hebben de sticker al op hun kliko geplakt waardoor automobilisten om de zoveel meter telkens weer geconfronteerd worden met deze belangrijke verkeersregel: niet harder dan 30 kilometer per uur.

De stickers zijn te koop bij de Belangenorganisatie Charloisse Lagedijk voor 1 euro per stuk (maximaal 5 stuks per persoon). De opbrengst wordt gebruikt voor nieuwe verkeersacties in de wijk.