De Nieuwe Middelburgt, ons nieuwe wijkgebouw?

Ex-opbouwwerker Rieks Westrik start een actie voor een nieuw wijkgebouw in Pendrecht: de Nieuwe Middelburgt.
De Larenkamp sluit definitief en de SP voert ondertussen actie om dit alsnog op het nippertje te voorkomen. De Pendrechtse ex-opbouwwerker Rieks Westrik sluit zich hierbij aan en vraagt de partij om steun bij zijn actie voor een nieuw wijkgebouw in Pendrecht: de Nieuwe Middelburgt. Hij heeft de partij de volgende brief geschreven:

“Ik ben het helemaal met jullie eens. De bewoners van Zuidwijk en Pendrecht hebben recht op een goed wijkgebouw. Jullie noemen de Larenkamp het wijkgebouw van Zuidwijk en Pendrecht.

Het wrange wil dat ooit in Pendrecht een beweging onder bewoners ontstond voor een wijkgebouw. Ik kreeg een wijkkrant van een bewoner waarin de onlangs overleden prachtige Pendrechtenaar Joop Franken een stuk schrijft ter gelegenheid van de opening van de Middelburgt op Plein 1953. Niet het stenen gebouw waarop nu nog het woord de Middelburgt staat, maar een houten voorziening, die minimaal tegemoet kwam aan waar Joop zich eerder voor beijverd had. Joop schreef toen in de feestelijke krant dat hij en een aantal andere bewoners van Pendrecht zich inspanden voor een wijkgebouw in hun wijk. Zij maakten een programma van eisen voor een ideaal gebouw. Dat wijkgebouw kwam er. Alleen in de verkeerde wijk: Zuidwijk: de Larenkamp. Daarna werd in de jaren negentig het houten exemplaar van de Middelburgt in steen uitgevoerd. Dat heeft net iets meer dan tien jaar gefunctioneerd. In de laatste periode van de deelgemeente Charlois met een SP-er in het dagelijks bestuur werd dat wijkgebouw gesloten.

Wijkgebouw is een wijkgebouw toch? Kan ik rekenen op jullie steun als ik een actie begin voor het realiseren van een nieuw wijkgebouw voor Pendrecht? De Nieuwe Middelburgt lijkt me ook een toepasselijke naam. Misschien in het voormalige pand van Tennis Only?”