de Nieuwe Unie bereikbaar via één nummer

Communicatie tussen klanten en dienstverleners verloopt steeds vaker via mobiele telefoons, e-mail en internet. Dat is gemakkelijker, sneller, efficiënter. Op 27 februari 2006 opent de Nieuwe Unie daarom een klantcontactcentrum, dat bereikbaar is via één telefoonnummer. De medewerkers van dit klantcontactcentrum handelen alle vragen af. Voor klachten en reparatieverzoeken hoeven onze klanten dus niet meer naar een balie. Zij kunnen die doorgeven via de telefoon of het internet. Bovendien zijn de openingstijden van het klantcontactcentrum een stuk ruimer: van 8:00 tot 20:00 uur.

De opening van het klantcontactcentrum, waar het grootste deel van de vragen van klanten afgehandeld worden, stelt ons in staat ook de rest van dienstverlening anders te organiseren. De vijf vestigingen maken plaats voor twee regiokantoren: Regio Zuid (Zuidplein 10-14-18) en Regio Noord (Westblaak 210). Hier kunnen klanten terecht voor zaken waarbij persoonlijk contact nodig is, zoals het ondertekenen van een huurovereenkomst of het treffen van een betalingsregeling. Als het voor een klant onmogelijk is om naar het regiokantoor te komen, dan zoeken we naar een andere oplossing. We maken eventueel een afspraak bij de klant thuis. Zo proberen we oplossingen op maat te leveren. De consulenten en wijkbeheerders van de Nieuwe Unie blijven als vanouds het aanspreekpunt in de wijk. Moeten we wegens bijzondere omstandigheden intensiever in een wijk aanwezig zijn? Dan zoeken we ook daarvoor een maatwerkoplossing.

Deze week informeren wij onze klanten over de veranderingen bij de Nieuwe Unie. Met advertenties in huis-aan-huisbladen. Met spotjes op de lokale radio en tv-zenders. Dan wordt ook het centrale telefoonnummer bekend gemaakt. We verwachten overigens niet dat de veranderingen bij de Nieuwe Unie van grote invloed zullen zijn op de communicatie tussen uw organisatie en de onze, behalve dan de introductie van dit centrale telefoonnummer. Met deze brief willen we u alvast informeren over wat er te gebeuren staat. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Dennis Lausberg (regiomanager Zuid), telefoon (010) 4106712 of Dieuwerke Spaans (regiomanager Noord), telefoonnummer (010) 241 6112.

Met vriendelijke groet,

Marja de Bruyn
algemeen directeur