De oude huurder wenst de nieuwe eigenaar van Oosterlandstraat 2 succes

Aan de Oosterlandstraat nummer 2 zit al een jaar de Stichting Educatief Centrum Pendrecht. Het pand dat begon als een onderkomen van de woningbouwvereniging Onze WoonGemeenschap, kortweg OWG, herbergde later een badkuipenfabriek en vuurwerkverkooppunt.

In 2003 werd het de nieuwe huisvesting van de vereniging Turks Huis in Pendrecht. Die vereniging had tot dan toe gebruik gemaakt van slooppanden. Daar hoefde geen huur betaald te worden en kon men tegen lage kosten van gas en elektriciteit de vereniging draaiende houden.

Voor de Oosterlandstraat moest een forse huur betaald worden. Het vuurwerkverkopen door de eigenaar ging overigens gewoon door. De eigenaar wilde van het pand af. Er moest flink onderhoud tegen aan en het verkopen van vuurwerk leverde hem niet meer genoeg op om de speciaal daarvoor gemaakte ruimte open te houden.

De Stichting Educatief Centrum kocht het pand en nam de gebedsruimte en de cultuurlessen van de vereniging Turks Huis in Pendrecht over. Het pand werd flink opgeknapt. De vuurwerkruimte werd ingericht als een winkeltje waar de bezoekers van het centrum dagelijks inkopen kunnen doen. Dan kun je als je gaat bidden of je kinderen naar het centrum brengt zaken meenemen voor de maaltijd.

De hoofdactiviteit van de stichting is om de kinderen in de wijk buiten schooltijd extra steun bij het onderwijs te geven. En de kinderen hun eigen taal en cultuur op peil te laten houden.

Een van de mensen die daar belangrijk bij is, is de hoca. Zeg maar de imam. Ali Korucu is de hoca van de Stichting Educatief Centrum Pendrecht.

Sedat Atacan ging in 2009 op pelgrimsreis naar Mekka, op hadj of hac in het Turks. Hij is dus haci en bidt iedere dag 5 keer. ‘s Morgens vroeg kun je hem al aantreffen in zijn oude pand om salaat te doen.
De drukste bijeenkomst is op vrijdagmiddag. Dan komen veel mannen en vrouwen naar de gebedsruimte in het centrum om met Ali Koruncu het belangrijkste gebed van de week uit te spreken.

Woensdag 2 februari wenste Sedat Atacan, zijn hoca, alle succes met de Stichting Educatief Centrum Pendrecht. In maart wanneer Tjark Jansen, de held van de campagne Pendrecht is Goed Bezig van die maand, zullen Sedat, Ali en anderen de mensen, die op zoek gaan naar de ziel van Pendrecht, vertellen wat de moslims in de wijk bijdragen aan dei ziel van de wijk.