De Passage in actie tegen zwerfvuil

De vervuiling van de wijk en Plein 1953 komt regelmatig voor op de prioriteitenlijst van bewoners.

Er is nu een nieuwe ploeg, die deze ergernis aan gaat pakken.

Vanmiddag kwamen ze langs. Cliënten van De Passage gingen met grijpers en vuilniszakken het zwerfvuil te lijf.