De presentatie van het definitief ontwerp Raamkunst De Stroken

Hij liep rond met een fototoestel en had de apparatuur in gereedheid gebracht. Later kwamen hij en Joop Stobbe ook met dozen broodjes en wat te drinken op de proppen.

Zij waren gastheer Woonstad Rotterdam. Olphaert den Otter maakte duidelijk dat dankzij Peter Hakkoer er toch Raamkunst op de gerenoveerde woningen aan de Ooltgensplaatweg een eindje verderop gekomen waren.

Peter stelde Caro van der Pluim van het Centrum voor Beeldende Kunst voor en zij verzorgde de opening. Ze was blij dat er in deze tijd geld gevonden was voor een dergelijk project. Kunst in de openbare ruimte staat onder zware druk, maar dankzij Woonstad en de inzet van een fondsenwerver was de basis gelegd om kunstenaars aan te trekken en straks in oktober echt tot de oplevering van Raamkunst aan De Stroken over te gaan.

Olphaert den Otter begeleidt het project. Dat deed hij ook bij de Raamvertellingen die op de 8 gerenoveerde flatgebouwen aan de Middelharnisstraat en Melissantstraat zijn gerealiseerd. Hij presenteerde in korte trekken dat project. Milou van Ham was daar ook bij betrokken en nog een kunstenaar van dat project was onder zijn gehoor.
Naast hen hoorden medewerkers van Woonstad Rotterdam, een aantal wijkbewoners, de voorzitter van de deelgemeente, betrokkenen bij het realiseren van de kunst, de dag- en de nachtburgemeester en de voormalige wijkpredikant de presentatie toe.

Helaas geen bewoners van het gerenoveerde blok zelf. Die hebben het druk met de inrichting van hun woning. Zij weten wel dat de kunst er komt en zijn door Bien Hofman persoonlijk benaderd. Via een workshop met Bien en Milou van Ham hebben een aantal bewoners meegewerkt aan het inkleuren van het werk. Er is hen gevraagd wat hun idealen zijn als het om de woning, de wijk en in de breedte gaat.

Na het inleidend praat van de begeleider kreeg Milou van Ham het woord. Waarover meer in een volgend artikel.