De Slinger is open

Het pand stond vier jaar leeg. In korte tijd toverde de stichting Mobiliteit Randstad het pand om tot een centrum voor de mensen van Zuid om een positieve draai aan hun leven te geven.

Je kunt er alles vinden op het gebied van werk, gezond leven, bewegen en ontmoeting.

Je kunt er tijdens de opening en in de openingsweek tijdens de herfstvakantie je rijvaardigheid oefenen in een rijsimulator, maar ook genieten van een drankje en een lekker hapje op het ontmoetingsplein.

Het pand staat tegenover het metrostation Slinge op nummer 250 aan de lange weg met diezelfde naam.

Voor informatie kun je terecht op www.stichtingmr.nl of bellen met 010 – 511 99 61.

Donderdagmiddag was er een flinke groep belangstellenden en waren alle partners van de stichting in huis om je de mogelijkheden te laten ervaren of je te wijzen op wat er allemaal mogelijk was.

Henny Game, voorzitter van de stichting vroeg het woord en schetste de ontstaansgeschiedenis van de stichting. Hij is ook voorzitter van de stichting Mobiliteit Nederland en samen hebben ze een ruime ervaring op het gebied van mens en arbeid.

Hij vroeg drie mensen naar voren en deelde mee dat de wethouder iets speciaals voor hen in petto had. Het ging om Woonbron, de corporatie die de stichting flink gesteund had, om Wilskracht Werkt!, die voor veel vrijwilligers gezorgd had en om een groep kunstenaars met een beperking, die voor schilderijen gezorgd hadden om het pand op te vrolijken.

Op de netwerkbijeenkomst van dinsdag 22 oktober zullen een aantal van die werken geveild worden door de voorzitter van de stichting.

De wethouder prees het initiatief van de stichting en verwijderde het paarse kleed dat voor het bord naast de ingang hing. Zij liet ook een aantal ballonnen op om de aan te geven dat De Slinger echt hogerop wil.

Vervolgens reikte zij de drie prominenten de eerste bordjes uit die een erkenning vanuit de stichting aangeven.

Er werd een statiefoto gemaakt op de trap van he pand met een keur van partners, bestuur en de wethouder.

Henny Game riep de mensen op naar binnen te komen en mee te bewegen met twee vertegenwoordigers van de African United Women die op Afrikaanse muziek een opzwepende dans op voerden. Hij wilde graag dat ritme in De Slinger houden.

De kinderen maakten gretig gebruik van de mogelijkheden op de trimtoestellen.

Er zijn in het pand ook bedden met verschillende functies om mensen met COPD vooruit te helpen. De Fysiotherapeut kwam tijd te kort om iedereen uitleg te geven over de werking zo’n bed.

Sjannie de Mooij had nog niet gehoord van de stichting en van wat je er allemaal in pand kon doen. Zij werd door één van de bestuursleden, Henk Kosse, helemaal bijgepraat. Zij was blij de opening te hebben meegemaakt.