De Tiengemetenbuurt schouwen

Even zonder tablet en vertegenwoordiger van Gemeentewerken ging de groep schouwers op pad om de Tiengemetenbuurt onder de loep te nemen.

Op de hoek van de Tiengemetensingel – Melissantstraat werd begonnen en vandaaruit de hele buurt door. Langs alle afgesproken schouwpunten en dan goed kijken naar het zwerfvuil, de papierkorven, het onkruid, de garffiti, de uitwerspelen, de bestrating, het straatmeubilair, het groen, de fietswrakken, het parkeren en de winkeluistallingen. Per onderdeel werd er een cijfer gegevn tussne de 1 en de 5.

Dat is niet altijd even eenvoudig, want soms is het moeilijk om iedereen op één cijfer uit te laten komen.

Beheercoördinator Ilona Otter is echter een ster kin het leiden van de groep en weethet zeer diverse gezelschap steeds op zo’n gemeenschappelijk getal uit te laten komen.

Gemeentewerken was er dit keer niet biju dus noteerde de beheercoördinator alles op het ouderwetse formulier.

Ook punten naast de genoemde onderwrepne werden opgeschreven, of soms zelfs meteen via de mobiele telefoon dooregegven aan de dienst of de functionaris die er wat aan moet doen.

Sonms worden ook schouwers gebeld. Deze keer kreeg politieagente Kim een telefoontje dat er dronken mannen op het bankje zaten voor De Passage. Dronken? Het is nog geen 10:30 uur in de morgen. Hoe krijg je dat nou voor elkaar. Ik kan er even niet op af, gaf Kim door. Ik blijf bij de schouwgroep en ze belde het servaillantenteam. Later op de route kwamen de schouwers het busje met surveillanten en één meneer die aangehouden was tegen. De man keek heel nuchter uit zijn ogen, dus dronken? Waarom hij meegenomen werd naar het bureau? Wuie zal het zeggen.

Ook de beide StadsToezichthouders Sharda en Nuray deden en passant hun werk. Die boot op die aanhangwagen hadden ze al vaker gezien bij een schouw en er werd even contact gezocht met de eigenaar en overlegd over wat de beste oplossing zou zijn.

Johan van de Roteb en Jacques van Woonstad Rotterdam liepen ook niet voor niks mee. Johan is bekend met de natuur en toen de groep in de Ellewoutsdijkstraat bij de nieuwe woningen kwam zagen ze een kip, die op de één of andere manier over het hek gevlogen was.
Voor Johan geen punt hij ving op een zorgvuldige manier de kip en zette het dier weer terug bij zijn maatjes over de schutting.