De winkeliers schouwen met Jaklien

Jaklien Woerlee ondersteunt de winkeliersvereniging. Zij had winkeliers en omwonenden van Plein 1953 uitgenodigd voor schouw. Een schouw met verrassingen, want er gebeurde donderdagavond 25 augustus van alles.
Jaklien Woerlee (op het bovenste fotootje net zichtbaar achter buurtagent Han Adema) ondersteunt de winkeliersvereniging. Zij helpt hen bij het plannen van activiteiten, maar ook bij de kerntaken van zo’n vereniging staat zij de ondernemers in het hart van de wijk bij. En dat leidt bijvoorbeeld tot zo’n schouw.

Vooraf werden de deelnemers aan elkaar voorgesteld en werden de zaken die rond het ondernemen en het plein spelen doorgesproken.

Alle deelnemers werden voorzien van een formulier met een aantal vragen erop en zij werden op pad gestuurd om via een bepaalde route alle hoeken en gaten, maar ook het plein zelf aan een kritische blijk te onderwerpen.

Dat levert veel materiaal op en die waarnemingen gaan de molen in en worden met de vereniging, de deelgemeente en bij Plein 1953 betrokken diensten doorgenomen.

Bij de nieuwe bakker op het plein werd druk gediscussieerd over de raamversiering, die de ondernemer had aangebracht en die vervolgens vanwege de regels op last van de deelgemeente verwijderd moest worden. Jaklien gaat vast proberen om een nader gesprek op touw te zetten om alsnog tot een oplossing te komen die de winkelruimte een fraaie uitstraling gaan geven.

Want daar gaat het iedereen om. Omwonenden, ondernemers, deelgemeente en diensten werken aan een fraai, leuk en gezellig plein.

In de Krabbendijkestraat vielen de schouwers met de neus in de boter. Er vond een ruzie plaatst en er werd gedreigd met een mes. Het kwam niet echt tot een bloedige steekpartij, maar toch. Buurtagent Han Adema kon meteen aan het werk om het bakkeleiende duo in de kraag te grijpen. En de schouwers konden meteen als getuige optreden om te kunnen reconstrueren wat er voorgevallen was.

De bewoning boven het Pandhuis Bicento was het volgende onderwerp dat de tongen losmaakte.
Zie ook het artikel op deze site van een paar dagen terug op 18 augustus onder de titel: ‘Tijdelijke opvang in pand van De Zeeuw’. De Zeeuw was de schoenenzaak die tot voor een half jaar geleden nog in het pand zat.

De schouw leverde waardering op voor het schoonhouden van het plein. Soms is de Roteb voor dag dauw bezig met het reinigen van het hart van de wijk.
De omwonenden zien dat en zien tot hun genoegen ook het resultaat. Er blijven uiteraard ergernissen, maar daar werden nuttige opmerkingen over geplaatst.

Om meer resultaten aan het licht te brengen moeten de lijstjes, die Jaklien bij het koffiedrinken na afloop bij De Beweging weer innam, bekeken worden.
Wie weet komen die resultaten ook nog eens terug op deze site.