De zwarte zaal vond over respect

Aktan zei: “rekening houden met ieders geloof/cultuur”
Etinci zei: “leren samen te leven”
Gerard Boom: “luisteren naar elkaar”
Ramazan, wat een toepasselijke naam tijdens een iftar maaltijd in de maand ramadan: “samen eten/samen leven”
Alle vrouwen in de zwarte zaal: “Begrip tonen. Met elkaar omgaan”
Ton van Haaften: “met elkaar omgaan of je familie bent”
Cemal Kumas: “meer en vaker de dialoog aangaan. Elkaar willen leren kennen”
Arif Ozturk: “elkaar niet uitschelden. Stukje opvoeding wat je hebt meegekregen in praktijk toepassen. Kunnen incasseren”

Ze zitten op de foto stil aan tafel te genieten van de maaltijd. Maar er is zo te zien tijdens dat eten goed nagedacht. Ramadan is er voor de moslims dan ook om je te bezinnen. Dat werd in dit gezelschap in praktijk gebracht.