Debatteer mee met Woonstad Rotterdam

Stadsdebat 2015 – Woonstad Rotterdam

‘De wijk: een obsessie van professionals?’

We leven in het tijdperk van de stad. De triomf van de stad wordt alom gevierd. Steden zijn bron en broedplaats van economische en culturele ontwikkelingen.

Waarom fixeert iedereen zich dan toch zo op de wijk? De wijk als wondermiddel, de wijk als probleemgebied, de wijk als emancipatiemachine. Maar waar zijn die ideeën op gebaseerd? Bestaan die zogenaamde wijken eigenlijk wel?

Niemand weet het, maar toch maken beleidsmakers de wijk steeds belangrijker. Wat vinden de bewoners hier eigenlijk van? Krijgt er nog iemand een warm gevoel bij het woord ‘Crooswijk’, ‘Bloemhof’ of ‘Het Nieuwe Westen’? Of blijft dit beperkt tot de zestigers die 40 jaar geleden zijn verhuisd naar Barendrecht?

Zijn voor de huidige bewoners de woning, het portiek en de straat niet veel belangrijker? Met daarnaast de stad waar je sport, ontspant, werkt, winkelt en naar school gaat. En verder al die vrienden, familie en bekenden met wie je digitaal overal in het land en in de wereld bent verbonden. Wie weet eigenlijk nog waar de wijk begint en eindigt? En wat doet het er toe?

Daar wil Woonstad Rotterdam het op donderdagmiddag 8 oktober over hebben, tijdens het tweede Stadsdebat. Met onder anderen de Delftse hoogleraar Maarten van Ham, die vraagtekens plaatst bij het vanzelfsprekende streven naar gemengde wijken. Waarom moet dat eigenlijk? Voor welke problemen is mengen een oplossing?

Gerard Marlet van de Atlas voor gemeenten weet welke patronen zijn te ontdekken in de wensen en behoeften van mensen. Hij baseert zich namelijk op feiten en niet op verhalen. Dat moet ook. Als online winkels precies weten wat de consument wil door het gebruik van big data, waarom blijven wij dan werken met achterhaalde bewonersenquêtes?

Timo de Rijk (Leiden Universiteit/TU Delft) breekt een lans voor gebruiksdenken als uitgangspunt voor wijkontwikkeling. Hoe maakbaar is de publieke sfeer?

Programma
13.30 uur: ontvangst met koffie

14.00 uur: welkom en opening van het Stadsdebat 2015 onder leiding van Geurt van Randeraat, Programmadirecteur Master City Developer en directeur SITE urban development

Met bijdragen van onder andere Maria Molenaar (voorzitter Raad van Bestuur Woonstad Rotterdam), Maarten van Ham (Hoogleraar Stedelijke Vernieuwing en Wonen TU Delft), Gerard Marlet (Econoom en directeur Atlas voor gemeenten) en Timo de Rijk (Hoogleraar Design, Culture & Society TU Delft/Leiden Universiteit Leiden)

17.15 uur: informeel napraten

Datum en locatie
Donderdag 8 oktober
Arminius, Museumpark 3, 3015 CB, Rotterdam

Aanmelden
Deelname is gratis. Aanmelden kan via de website.