Deelraad vergaderde over de Middelburgt

Er lagen allerlei scenario’s en berekeningen. De gebouwen van de dienst Sport en Recreatie, zoals de Middelburgt, de Larenkamp, het wijkgebouw Oud Charlois, de Graanschuur en het Millinxparkhuis kosten de deelgemeente jaarlijks heel veel geld en een bedrag van bijna 6 ton vloeit weg zonder dat er iets tegenover staat. Maandelijks komt dat neer op € 50.000.
Daar is druk over gesproken en veel over overlegd. Wat de Middelburgt betreft wil de deelgemeente het Kinder Service Hotel, dat nu in Valckensteyn zit en vanwege de sloop van dat pand op zoek is naar een nieuwe plek, onderbrengen in de Middelburgt. Dat betekent dat het wijkgebouw een andere beheerder krijgt dan Sport en Recreatie.
De activiteiten van de Kindercampus kunnen door gaan in de Middelbrugt, maar het gebouw wordt een pand voor kinderopvang, dus zal ook een aantal activiteiten ergens anders onderdak moeten vinden. Ook daar heeft de deelgemeente al een beeld van. Tenminste welke groepen er naar elders zouden moeten.
Er wordt nu druk gezocht naar nieuwe onderkomens voor die groepen. Er lag een motie van diverse partijen om vooral zorgvuldig om te gaan met die activiteiten en met het personeel van de Middelburgt. Het dagelijks bestuur zag die motie als een steun in de rug.

Er vielen grote woorden in het debat. Pistool op het hoofd, strafschoppen, maar uiteindelijk stemde de raad unaniem in met het voorstel van het dagelijks bestuur. Eind dit jaar heeft de Middelburgt dus een andere eigenaar. En zullen er andere activiteiten in het wijkgebouw plaatsvinden.
Ook de Bibliotheek Rotterdam zal op termijn uit het wijkgebouw weggaan en samen met de bibliotheek in de Larenkamp een groter filiaal op Zuid vormen. Ook de bibliotheek heeft te kampen met kortingen en moet beknibbelen.

Op de bovenste foto heft portefeuillehouder Michel de Baan de handen omhoog richting Leefbaar fractievoorzitter Ronald Tol. Ondanks grote woorden, bleken ze het uiteindelijk helemaal eens. Activiteiten zijn leidend in plaats van gebouwen overeind houden en er moet goed met het personeel omgegaan worden.

Het laatste woord is vast nog niet gezegd. Want op het onderste fotootje zie je dagelijks bestuurders: Goverde, De Baan, Coskun en Erdal al druk naar het hoofd grijpen en denken.