Deetman en Mans noemen Pendrecht Universiteit een succes

In maart 2010 gaf de toenmalig minister Van der Laan van
VROM/WWI de heren Deetman en Mans de opdracht om de
gemeente Rotterdam te adviseren over de aanpak van de
opgaven in Rotterdam-Zuid. Zij maakten een analyse van de bijzondere situatie op Zuid en de
aangrijpingspunten voor interventies en strategiebepaling.

Over de betrokkenheid van de bewoners zeggen de beide heren:

‘Het team constateert dat de betrokkenheid van bewoners en ondernemers bij het komen tot oplossingen voor de problemen in wijken op Zuid moet worden verbeterd. Projecten waar bewoners wel intensief bij zijn betrokken of waarbij bewoners zelf het initiatief nemen (bijvoorbeeld op het gebied van leefbaarheid in een wijk) hebben vaker een langdurig positief effect en leiden tot versterking van sociale structuren in een wijk. Goede voorbeelden daarvan zijn ‘De Zuiderlingen’ en de Pendrecht Universiteit. Het actief b