Derde buurtcollege over Ossenissebuurt in Valckensteyn

Het werd een leuke dialoog, zonder dat het tot een echt besluit kwam. Twee uur is ook wel kort om de probleemstelling toe te lichten, de besluitvormingsmethode duidelijk te maken en te besluit over hoe de Ossenissebuurt de mooiste buurt van Pendrecht wordt. Er moet een samenhangend plan voor de buurt, waarbij De Tuin op het Zuiden onderdeel is, komen, vindt één van de deelnemers, Arno van der Laan. Hij is adviseur van de bewoners van Pendrecht. Onderdelen van het plan zouden volgens hem moeten zijn:

• Aanpak binnentuinen (n.a.v inventarisatie door deelgemeente)
• Informatie VVE’s (algemeen en concreet n.a.v. binnentuinen)
• Nadere studie verkeer en parkeren
• Inventarisatie beheer buitenruimte (meer bomen, beter onderhoud)
Buurtoverleg over samenhang tussen oud en nieuw
• Hoe zorgen we er voor dat er geen scherpe scheidslijn is tussen oud en nieuw?
• Wie kan daar wat aan bijdragen?
• Waar halen we geld vandaan?
• Wat is rol bewoners, eigenaren, (deel)gemeente en Woonstad.

Het college van de Perdrecht Universiteit verdient wel vervolg. Arno stelt voor dat we een bijeenkomst organiseren nadat de inventarisatie van binnentuinen gereed is.

Er is toch een stevig pleidooi gehouden voor het samenbrengen van beheer bij 1 aanspreekpunt, volgens hem. Hij wil dat er afspraken over komen.

Bien Hofman, de held van de maand februari van de campagne Pendrecht is goed bezig met het motto Bien geeft colleges over de wijk. Er wordt in die colleges gewerkt volgens de sociocratische methode. Dat houdt onder andere in dat iedereen aan het woord komt en meedoet.
Ruim 30 mensen waren er, deelnemers aan het gesprek en toehoorders.

De rol van de Verenigingen van Eigenaren (VVE’s) kwam uitgebreid aan de orde. Ook het onderhoud van de gemeenschappelijke tuinen en de aanpak van de verschillende delen van de buurt.

Dagburgemeester Mario Bosch vond dat het meest interessant. “Als over een aantal jaren De Tuin op het Zuiden klaar is dan is dat een prachtig gebied geworden, zowel qua woningen als buitenruimte. Maar er dreigt een groot contrast met de omgeving, vooral met de strook ten zuiden van de Ossenisseweg waar sommige flats er belabberd bij staan, mede als gevolg van slapende VVE’s. Een ander aandachtspunt zijn de binnentuinen, vaak is niet duidelijk wie er nu precies verantwoordelijk voor is”, schrijft hij in zijn weblog.

Aan het slot van de avond werden twee vertegenwoordigers gekozen voor de laatste bijeenkomst op 25 februari.

Sylvia van Eyk had ieders voorkeur, maar zij werkt op die avond in de Plusmarkt, dus wordt ze vervangen door Anneke Heijkoop en Ursula zal de buurt op die bewuste avond ook vertegenwoordigen.

Er zit nog één buurtcollege tussen en dat vindt plaats in de Tiengemetenbuurt. Dan praat men over het verbeteren van het contact tussen de bewoners en de corporatie Vestia.