Dialoog in de speeltuin

Direct na 11 september 2001 begon er in Rotterdam een beweging op gang te komen die uitmondde in de Dag van de Dialoog.

Inmiddels doen veel steden mee en zelfs in Berlijn heeft men de Rotterdamse gedachte met bijbehorend systeem van met elkaar in gesprek gaan overgenomen.

Dinsdag 5 november werd er zo’n gesprek in Pendrecht gevoerd met Iliyas, Annes, Denzel, Jahoni, Janny, Foosiya, Nanda, Alaattin, een maatschappelijke stagiaire, Rieks en Art. Bien Hofman leidde het gesprek. Het kwam een beetje schuchter op gang.

Bien hanteerde heel soepel de vier fasen die zo’n gesprek door moet maken. Het thema van 2013 is DELEN?!
Je begint met je voor te stellen en te zeggen wat je denkt bij delen?!
Dan komt, wil je een ervaring met de groep delen die je meegemaakt hebt in relatie tot het thema.
Vervolgens wordt iedereen gevraagd goed na te denken over welke droom je hebt bij het thema DELEN?!
En tot slot gaat het over het doen. Wat ga je morgen doen om je droom dichterbij te brengen.

Niet eenvoudig allemaal, maar toch een mooi gesprek met mensen van verschillende leeftijden en met diverse achtergronden.

Alaattin Erdal zette op Twitter: Interessante gesprekken met jongeren en ouderen in #Pendrecht @CharloisNu: we blijven in @dialoog #DagvandeDialoog en plaatste er deze foto bij.