Dominee ‘Yusuf’ Ahmed Aboutaleb, burgemeester voor alle Rotterdammers

Op het plein voor de Laurenskerk werd zaterdagavond 20 juni 2009 onder het toeziend oog van Desiderius Erasmus de Nacht der kerken afgesloten. De opening deed een brassband. Een bisschop, de burgemeester en een gospelkoor maakten er een waardige kerkdienst in de open lucht van.
Burgemeester Ahmed Aboutaleb kwam zojuist uit de Arminiuskerk. Daar was een debat geweest. Ook in het kader van de Nacht der kerken.
Aboutaleb vroeg het publiek om een extra applaus voor de bisschop van Rotterdam, Ad van Luyn. Hij greep vervolgens terug op een verhaal uit de Bijbel en de Koran en wat onlangs ook in musicalvorm op ons afkomt. Het verhaal van Jozef, de lievelingszoon van Jakob. Of zoals de moslims zeggen Yusuf de zoon van Jakub.
Het verhaal over Jozef wordt in Genesis uitvoerig verteld. Het verhaal in de Koran is korter maar niet minder bloemrijk.
Jozef/Yuzuf is een van de twaalf zonen van Jakob/Jakub, die via Isaak de kleinzoon was van Abraham/Ibrahim. Het verhaal begint met een droom waarin Jozef/Yusuf elf sterren en een zon en een maan voor zich ziet buigen. In de Koran raadt zijn vader hem aan deze droom niet aan zijn broers te vertellen want dan zouden zij nog jaloerser worden. Yusuf is namelijk met zijn kleine broer Benjamin de lieveling van vader Jakob/Jakub. De broers beramen een plan om van hem af te komen door hem in een put achter te laten. Volgens de Bijbel verkopen de broers,– behalve Benjamin en de goedwillende Ruben – hem voor een luttel bedrag aan voorbijtrekkende kooplui. In de Koran zijn het de kooplui die het achtergelaten kind uit de put halen en verkopen. Hun vader vertellen de broers dat zijn lievelingszoon helaas is gedood door wolven.
Jozef/Yusuf wordt in beide boeken als slaaf verkocht aan één van de Egyptische notabelen. Als jonge man wordt hij bijna door de vrouw des huizes verleidt, maar hij toont zich standvastig. Maar wanneer de gekrenkte vrouw hem valselijk beschuldigt van verkrachting belandt hij in de gevangenis.
Daaruit wordt hij ontslagen als hij erin slaagt een merkwaardige droom van de farao te duiden. De zeven vette en zeven magere koeien uit die droom staan voor zeven jaren van grote vruchtbaarheid en welvaart, gevolgd door zeven jaren van misoogst en hongersnood. Jozef wordt vrijgelaten en tot adviseur van de farao benoemd.
Het Koranverhaal biedt op dit punt een extra wending. Yusuf legt nog in de gevangenis de droom van de farao uit, en wil niet worden vrijgelaten totdat de zaak met de wellustige vrouw is opgehelderd. Zij en haar vriendinnen worden door de koning gehoord, en biechten hun valse streek op. Als zijn naam aldus is gezuiverd, en het vertrouwen in hem volledig is hersteld, wil Yusuf de verantwoording dragen over de graanschuur van het land.
Door een goede planning slaagt Egypte er onder leiding van Jozef in om de magere jaren goed door te komen. (Planning noemen we dat tegenwoordig, aldus Aboutaleb). Anderen die in de vette tijd hebben potverteerd komen naar Egypte om graan te kopen. Zo ook de broers van Jozef. Zij herkennen hem eerst niet, maar later, na hier niet besproken verwikkelingen, wordt de hele familie vreugdevol herenigd en vergeeft Yusuf zijn broers.

Ahmed Aboutaleb zei in het verlengde van Jozef graag de man wil zijn van de rotterdammers die hun droom willen waarmaken.

Het verhaal kwam goed aan. Manuel Vanderbos, de presentator, noemde Aboutaleb al Yusuf Ahmed Aboutaleb. De burgemeester wil echter niet alleen de dromen verwezenblijker van christenen en moslims zijn. Voor hem horen daar ook humanisten bij en ga zo maar door. Alle Rotterdammers samen brengen is zijn droom.

En wat goed uitkomst is dat die gedachte ook achter de Nacht der kerken zit.