Dominic Schrijer over Zuid in de NRC

Mark Hoogstad van de NRC wilde nou wel eens weten of die verhalen van de wethouder betrokken bij het Pact op Zuid nou wel allemaal kloppen.

Nou kom dan maar eens met me kijken in Pendrecht, was de reactie van Dominic Schrijer. De rondleiding begon in het Servicepunt Pendrecht waar Bien Hofman, Sardar Fazlyar, Ghita Elghazouani en Rieks Westrik hem informeerden.

Hun bijdrage begon bij de rampzalige moord op Sedar Soares op 1 februari 2003 en ging via de start van Vitaal Pendrecht op 19 december in datzelfde jaar naar de ontwikkelingen erna en de oprichting van het Pact op Zuid.

Bien is betrokken bij de bewonersinbreng in Pact op Zuid via een Raad van Advies en Sardar en Ghita kunnen prima vertellen wat het kangarooproject in Pendrecht voor hen betekent.

De wethouder wil dat Pact op Zuid zich meer toe gaat spitsen op de jongeren op Zuid en op meer mensen aan het werk. Dat werk is er volop op Zuid volgens hem en hij verwijst dan naar de aanpak van Aad van Nes, de arbeidsmarktmeester van Rotterdam Zuid.
En dat de gemeenschapszin die erop Zuid was weer via projecten in de samenleving op Rotterdam Zuids Peil gebracht wordt. Dat is volgens heem niet dezelfde als die in Rotterdam Noord, meer dorps en alles dichtbij.

Het rapport van Deetman zal vast het één en ander zeggen over deze zaken.

Dominic kent Zuid heel goed en heeft het over het Verdriet van Rood. Hij heeft als portefeuillehouder van de deelgemente Charlois dat verdriet al eerder op de agenda gezet. Eigenlijk nog voordat Leefbaar Rotterdam opkwam. De nieuwe minister van stedelijke vernieuwing Piet Hein Donner wordt in iedere geval flink aan zijn jas getrokken om de aanpak via Pact op Zuid door te laten werken naar het punt aan de horizon dat met de start van Vitaal Pendrecht in 2003 gezet werd.