Donkere wolken pakken zich samen boven de wijkbus Charlois

PERSBERICHT

Donkere wolken pakken zich samen boven de wijkbus Charlois

Rotterdam, 18 februari 2013

Na ruim 23 jaar trouwe dienst is de Wijkbus Charlois door de Deelgemeente Charlois het etiket ONNODIG en dus OVERBODIG opgeplakt. Gevolg: stopzetting van de structurele subsidie die de wijkbus al jaren van de deelgemeente krijgt. Hierdoor zal de Vereniging Wijkbus Charlois per 1 juni 2013 ophouden te bestaan.

Tot voor kort eiste de deelgemeente wel voortzetting van de activiteiten van de Wijkbus Charlois om het vervoer van de cliënten van de diverse zorginstellingen als Aafje, Laurens en Humanitas ten koste van de commerciële vervoerders te laten uitvoeren met behulp van de nagenoeg kostenloze inzet van onze vrijwilligers.

Eén van de regels waaronder de Vereniging Wijkbus Charlois werd opgericht is dat ons vervoer nimmer ten koste zou mogen gaan van commerciële vervoerders en de medewerkers in deze sector. Daarom is ons vervoer ook gericht op die bewoners van Charlois waarvoor het gebruik van het reguliere Openbaar Vervoer te belastend is en het speciaal vervoer (nog) niet noodzakelijk zou zijn.

Het wijkbusbestuur verzet zich binnen de kaders van behoorlijk en verantwoord bestuur niet alleen tegen deze gang van zaken, maar ook tegen de financiële gevolgen van het door de deelgemeente onjuiste, eenzijdige en ontijdige opzeggen van de verplichtingen aan de wijkbus en daarmee ook tegenover alle contractanten van de Wijkbus Charlois.

Ondanks deze berichten en de mogelijk sombere toekomst hopen de vrijwillige chauffeurs, telefonisten en bestuursleden op een positieve wending op zeer korte termijn om onomkeerbare stappen te kunnen voorkomen. Het besluit van de deelgemeente de subsidie te stoppen kunt u lezen op de site van de Wijkbus Charlois www.wijkbuscharlois.nl/subsidie.html

Uiteraard zal de Vereniging Wijkbus Charlois alles in het werk stellen om u met hart en ziel te blijven vervoeren op de wijze die u al jarenlang van ons bent gewend.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Cees Dorsman,

voorzitter a.i.