Drie oude populieren gekapt in Dreischorstraat

De gemeente Rotterdam gaat op diverse locaties in Charlois een aantal oude bomen kappen. Het gaat om bomen die aan het einde van hun levensduur zijn en een gevaar voor hun directe omgeving beginnen te worden. Deze staan in het bosplantsoen en moeten weg om de onderstaande beplanting de ruimte te geven om zich goed te kunnen ontwikkelen. Het gaat hier dus om het dunnen van het bosplantsoen zonder herplant. De werkzaamheden worden nog in 2015 en zonder vergunning uitgevoerd.

In Pendrecht gaat het om de Dreischorstraat: drie populieren in het bosplantsoen op de hoek Groene Kruisweg/Oldegaarde.

Een stukje verder op de Groene Kruisweg, in het bosplantsoen tegenover de Korperweg, zijn al vier wilgen gerooid omdat deze na de laatste storm gevaar opleverden. Hier komen nog dit jaar vier nieuwe wilgen.