Drukbezocht 40-jarig priesterfeest Kees Bruin

40 jaar geleden, op 1 april 1967 om precies te zijn, werd Kees Bruin in Waarland door monsigneur Zwartkruis tot priester gewijd. 15 april werd in een feestelijke mis met aansluitend een receptie uitbundig uiting gegeven aan dit jubileum in de Sint Bavokerk.
De collega van Kees Bruin, Frans Timmermans, zette de gegevens van Kees in een toespraak op een rij. “Toen Kees tot priester gewijd werd door monseigneur Zwartkruis was het Rijke Roomse leven al voorbij”, aldus Timmermans. Het gebeurde op 1 april 1967 rond de Paastijd. Hij wilde witte donderdag in herinnering roepen. En gaf de betekenis van mijlpalen aan. Kees Bruin kent volgens hem vele mijlpalen. In Kameroen een land met veel kansen in Afrika, waar de jubilaris een tijd als priester werkte.
Afrika speelt toch een belangrijke rol in de Sint Bavokerk. Een koor met Engelstalige Afrikaanse parochieleden zong de sterren van de hemel. Mooie trommelklanken en blauw met witte kleding maakte er iets heel feestelijks van. Mensen uit Indonesië, uit de Antillen, uit Suriname, uit India, uit alle windstreken komen samen in de Onze Lieve Vrouwe van Lourdes Parochie. Broeder Achile en broeder Charles lopen stage in de Pendrechtse parochie. En zij spelen een belangrijke rol in de mis.
Een multi culturele gemeenschap maakt een ander rijk Rooms leven dan waarop pastor Timmermans doelde. de hele familie doet mee. Kinderen en zelfs een paar weken oude baby maakt de eredienst mee. Het wordt helemaal compleet als het Ave Maria gezongen wordt door een prachtige Elly Polhuis – Levijn. Dat zij van protestantse huize is, merkt niemand.
Frans Timmermans memoreerde ook dat de pastoor vroeger iemand was waar je erg tegenop keek. Hij stond op een voetstuk. Nu is de pastor een vriend. Voor Kees Bruin werd dan ook een slinger neergehangen op het altaar met de woorden LEVE PASTOR KEES. Corrie Oosthoek maakte dit schitterende erelint.
Er valt nog veel te leren van de manier waarop men het in de Sint Bavokerk aanpakt. Aan het eind kwam pastoor Joop Visser binnen getooid in Afrikaanse kledij en met zijn gitaar op de rug. Precies de geestelijken zijn je vrienden geworden en behoren naast dat zij zelf een familie hebben tot jouw familie.