Drukte in Ahoy en op internet bij Burgertop Duizend op Zuid

Een ruimte vol met tafels om in kleine groepen met elkaar in gesprek te gaan. Per tafel een moderator. Langs de randen van de ruimte stands van verschillende projecten op Zuid.

Eén van de portefeuillehouders van Charlois, Alaattin Erdal, typeerde de bijeenkomst als een Dag van de Dialoog maar dan met veel deelnemers in één ruimte.

Voormalig minister voor de wijkaanpak en opvolger van Ella Vogelaar, Eberhard van der Laan was er ook. Hij roemde de school aan de Schere in Zuidwijk: Wereld op Zuid als de mooiste school van Nederland. Hij deed dat eerder in een TVprogramma dat hij melding maakte van die school, het kunstenaarsproject Stichting BAD en het Pendrecht Theater als geslaagde projecten op Rotterdam Zuid.

Er werd vervolgens in twee ronden gesproken over scholing en onderwijs op Zuid en over werk op Zuid in een ronde erna.

Via de website www.duizendopzuid.nl/aanmelden kon je ook via internet meedoen. Je ging dan ook geleid door een moderator (gesprekleider) met elkaar in gesprek en kon een waardering uitspreken over wat je groepsgenoten opgeschreven hadden. Dat ging anoniem. Maar er werd direct al een oproep gedaan om elkaar een te treffen en op die manier het gesprek voort te zetten.

Wie weet is Duizend op Zuid de start van iets moois. De deelnemers riepen van allerlei kanten op meer samenhang in de aanpak van Zuid te bewerkstelligen en vooral de bewoners van Zuid te mobiliseren de armen ineen te slaan.