Duiven kijken naar de trouwerij

Trouwen doet trouwen, zal het idee geweest zijn.

Joke Spijkers zag een aardig tafereeltje in de boom en even daarna viel haar op waar de duiven naar gekeken moeten hebben.

In de straat stond een auto helemaal opgetuigd voor een trouwpartij.

Het duivenechtpaar zal vast opgefladderd zijn toen de stoet met vruid en bridegom zich in beweging zette, want dan gaan meestal alle c;axon even op tien!