Ed Goverde in tête à tête met Ron de Koning

Hij praatte vlugger dan vlug en probeerde geen enkel aspect van het deelgemeentebeleid van het afgelopen jaar, Charlois 550 en het komende jaar waarin de deelgemeente 40 jaar bestaat en over zal gaan in een andere bestuursvorm onbelicht te laten.

Hij is een communicatiewonder, Ed Goverde, de voorzitter van de deelgemeente. En Ron de Koning van de afdeling voorlichting van de deelgemeente weet de juiste vragen te stellen. Een mooie vorm en minder saai dan een pratende meneer achter een katheder, die probeert zijn boodschap over te brengen aan roezemoezende bezoekers van een nieuwjaarsbijeenkomst.
Het nieuwe gebouw van Woonstad Rotterdam in Pendrecht kwam langs en de bouw in de wijk. Hij haalde ook Buurt Bestuurt in Pendrecht aan en kondigde aan dat er ook op andere delen in de wijk een dergelijke vorm van bewonersparticipatie zou komen. “Buurt Bestuurt moet snel in de hele deelgemeente ingevoerd worden!”, klonk het vanuit de zaal.

Buurt Bestuurt is immers de manier om bewoners aan te laten geven aan welke prioriteiten er in hun omgeving gewerkt moet worden en de KLOOF tussen burgers en bestuurders te overbruggen.

Goverde zei zijn best te zullen te doen.