Een droom komt uit.

Op 17 oktober om 14.25 uur zet mr. S. Vermeul, medewerker van het notariskantoor Gregoire aan de Dorpsweg zijn handtekening en geeft daarmee het startsein voor de Stichting Parc- club.
Volgens de procedure, om maar eens in de vaktermen te spreken was het de eer aan dhr. Johan van Peer om als eerste zijn handtekening te zetten en daarmee de kersverse voorzitter te zijn.
Vervolgens is de beurt aan mw. Marja Rutteman. Zij neemt met het zetten van haar handtekening de taak op zich het secretariaat te verzorgen.
Als laatste mw. Claudette de Aqua Rosada, de initiatiefneemster voor het oprichten van deze stichting.
Met een zeer ernstig gezicht heeft ze geluisterd naar mr. S. Vermeul toen hij de acte voorlas. Als penningmeester bezegelt ze als laatste het document door te tekenen.
Vanaf nu is de Stichting Parc- club een feit en daarmee de droom van Claudette.