Een heerlijk avondje Pendrecht Theater

Bien Hofman heette iedereen welkom in de Toneelwinkel Pendrecht. Zij leidde de regisseur van het Pendrecht Theater Cees Bavius in en wenste iedereen veel plezier met een avondje Pendrecht Theater Nieuwe Stijl. Waarin de bewoners het theater vooral zelf doen. Alle stukken die gespeeld zijn worden opnieuw op de ‘planken’ gebracht. Er wordt gewerkt aan een nieuw stuk voor het eind van het jaar en dat wordt Scrooge naar Charles Dickens’ A Christmas Carol, maar dan op Pendrecht’s leest geschoeid. Op 11 en 12 december zal dat gespeeld worden en daar zijn ook extra spelers voor nodig. Dus wie mee wil doen? Meld je aan!

Zij stelde twee nieuwe medewerkers aan het Pendrecht Theater voor. Stef Henderson gaat het theater helpen met de techniek en Vanity zal als jongste speler haar bijdrage gaan leveren aan het theater.

Cees Bavius nodigde de aanwezigen uit om het Pendrecht een keer thuis in de huiskamer te laten spelen. Binnen Pendrecht en Charlois kan dat geheel gratis, buiten Charlois is er een kleine prijs aan verbonden.
Hij wees er verder op dat er altijd wat fout kan gaan en zeker vanavond ook zal gebeuren. Maar dat maakt het Pendrecht Theater juist zo leuk. Over Scrooge gesproken, hij had al een stukje door Pieta Bot geschreven gelezen en verklapte dat het erg leuk gaat worden. Er zijn vooral spelers van rond de 40 jaar nodig.

Agnes van der Boom opende de voorstelling met het verhaal Selma. Selma’s dochter heeft een dagboek en zij kan het niet laten in dat boek te lezen.

Daarna werd ‘Hand in Hand’ gespeeld. Dat is geschreven als hoorspel, maar Joke, Cor, Claudia en Bep (de verteller) lazen het stuk vanachter een tafel voor. Er ging daarbij meteen inderdaad iets mis. Bep, de verteller, zat nog in het publiek en het drietal spelers was al begonnen. Dat leidde tot enige hilariteit, maar het kwartet begon gewoon opnieuw en speelde een vermakelijk stuk over mantelzorg.
Vervolgens las Nel van Dijk het verhaal ‘Tussen Beeldhouwen en Viool’ voor over een kleinkind, dat nauwelijks tijd heeft om bij oma op visite te gaan.

Het publiek moest daarna in de benen. In het Pendrecht Museum stond alles klaar voor het hoorspel ‘De Bezoeker’. Het was aardedonker in het museum. De radio stond aan en op tafel lagen kranten met daarop twee dienbladen vol pel pinda’s. Bep van Krimpen leidde het stuk in. Zij riep de sfeer op van de Familie Doorsnee en van Paul Vlaanderen uit ver vervlogen tijden. En vervolgens ontrolde zich een fraai hoorspektakel over anoniem aangeven van buren bij de Sociale VerzekeringsBank en buren die elkaar na jaren weer ontmoeten.

Joke, Cor, Thea, Agnes en Annie zaten achter de microfoons.
Altijd humor en een verhaal met een boodschap.

Tot slot werd in de Toneelwinkel een stuk uit de oude doos gespeeld. Annie van der Velden en Bep van Krimpen speelden ‘Assespoester’ uit Vensters. De beide dames waren zeer op dreef en het publiek genoot van hun uitbundige spel.

Een genoeglijke avond en subliem spel van het Pendrecht Theater.

Erg goezellig.