Eén wijkloket voor wonen, zorg, welzijn en werk in Pendrecht

In het servicepunt Pendrecht in Rotterdam-Zuid werken verschillende organisaties op het gebied van wonen, welzijn, werk en inkomen sinds april 2007 onder één dak samen. Hierbij wordt het ‘one stop shop’ concept gehanteerd. Het servicepunt, dat van de stadsregio € 24.600 subsidie kreeg, ontvangt dagelijks 40 tot 60 bezoekers.

Het Servicepunt Pendrecht is een initiatief van de Nieuwe Unie in samenwerking met deelgemeente Charlois (Projectbureau Pendrecht Zet Door). Het servicepunt ligt centraal nabij de winkels in de wijk. Binnen is een ontvangstbalie waar omheen zich klantcontactpunten bevinden van Charlois Welzijn, Bewoners Organisatie Pendrecht, Werkpunt Radar in Uitvoering, de gemeentelijke dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe). Verder zijn er spreekkamers, een leestafel en een speelhoekje. Op de eerste verdieping bevindt zich de back office met onder meer de ambulante hulpverleners van Charlois Welzijn, buurtmeesters van woningcorporatie de Nieuwe Unie en het kantoor van de gebiedsmanager. ‘Er zijn kortere lijnen, waardoor je snel overlegt en informatie uitwisselt’, vertelt een van de twee projectleiders Jeannette van Walderveen.

Flexibel aanbod
Aanvankelijk vreesden sommige organisaties dat teveel doelgroepen op één hoop worden gegooid. Die angst blijkt volgens de projectleider ongegrond. Er is wel sprake van een overlap in dienstverlening. Zowel SoZaWe als de bewonersorganisatie geven hulp bij het invullen van belastingformulieren. ‘In het maandelijkse overleg van ons kernteam lossen we eventuele knelpunten op.’ ‘Het is niet de bedoeling om te fuseren’, benadrukt Jeannette van Walderveen. ‘De organisaties blijven vanuit hun eigen deskundigheid bijdragen. We hanteren een groei- en krimpmodel, afhankelijk van de ontwikkeling van de vraag. Als de herstructurering in Pendrecht vordert, verwachten we minder vragen rond schulden en werkloosheid. Wonen er straks meer gezinnen in de wijk, dan zal het deel opvoedondersteuning uitbreiden.”Om de vraag goed te kunnen volgen, willen we meer afstemmen en samenwerken bij de registratie van gegevens. Het geeft ons, maar ook subsidiegevers meer helderheid. We willen graag weten of mensen blijvend zijn geholpen.’

Aandachtspunt
Een aandachtspunt vormt de samenwerking tussen de professionals en vrijwilligers van de bewonersorganisatie. ‘Dat is soms lastig’, erkent Van Walderveen. Verder blijkt het belangrijk om potentiële medewerkers zo snel mogelijk bij het proces naar samenwerking te betrekken. ‘De samenwerking (en de daardoor ook de hulpverlening) verloopt beter als medewerkers goed weten op welke manier ze gaan werken.’